zsburesova

Další web používající WordPress

Aktuality

Do 23.1. 2022 (včetně) mohou z důvodu „... vylepšování kvality sítě a poskytování služeb ... “ našeho poskytovatele internetu nastávat výpadky
Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením se nebude konat 17. 1. 2022 informační schůzka k přijímacímu řízení. Zákonní zástupci dostanou mailem základní informace
Termíny dnů otevřených dveří a zápisu do 1. ročníku Ve dnech 23. a 24. 3. 2022 (8 -16 hod.) plánujeme ve škole
(známé škole k 29. 12. 2021) Dosavadní praxe testování se částečně změní. Dle rozhodnutí MZČR budou testováni všichni žáci i