Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

obdrželi jsme sdělení, že dne 21. 6. 2016 od 8:00 do 17:00 bude škole přerušena dodávka elektřiny. Naše snahy o posun termínu na odpoledne, víkend či prázdniny nebyly vyslyšeny. Ředitel školy proto na úterý 21. 6. 2016 vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, pro žáky „volný den“ (tzv. „ředitelské volno“).

V případě zájmu ze strany rodičů bude ve volném dni pro žáky prvního stupně a v odůvodněných případech i pro žáky druhého stupně zajištěn náhradní program – v rámci provozu školní družiny či klubu a to i pro žáky, kteří jinak přihlášeni nejsou – bude zorganizována návštěva ZOO. Podmínkou je odevzdání závazné přihlášky (návratky) a zaplacení vstupného třídnímu učiteli nejpozději do čtvrtka 16. 6. do 12:00. Žáci se sejdou před školou v 8:00, návrat bude dle volby rodičů v 13:00 nebo v 17:00 před školou. Ranní provoz družiny bude pro přihlášené žáky zachován v obvyklém rozsahu. Stravování ani pitný režim škola v tomto dni nezajištuje !!

V Praze dne 8. 6. 2016                                                                 Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký - řed. ZŠ Praha 8, Burešova 14

 

---------------zde oddělte-----------------------------------------------------------------------------

Návratka – vyplněnou návratku odevzdejte TU do čtvrtka 16. 6. 2016 do 12:00

jméno dítěte:..................................................................................třída:...........................

Potvrzujeme, že jsme informaci o ředitelském dnu četli.

1. Přihlašujeme své dítě na den 21. 6. do

a) ranní družiny před odchodem do ZOO od 6:30

b) k návštěvě ZOO – návrat ke škole v 13:00

c) k návštěvě ZOO – návrat ke škole v 17:00

Dítě musí mít platnou jízdenku na cestu do ZOO (případně Opencard), svačinu a pití na celý den. VHODNÉ OBLEČENÍ. Bez včasné úhrady vstupného (150,-Kč) nebude volba školou akceptována.

2. Nepřihlašujeme své dítě na den 21. 6. na náhradní program.

Vaši 1. nebo 2. volbu podtrhněte.

datum: podpis zák. zást. ....................................................................