Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na

6. 11. 2019 volný den (tzv. „ředitelské volno“).

Volný den byl vyhlášen zejména z organizačních a technických důvodů (stávka zaměstnanců).

Vzhledem k tomu, že stávkují i vychovatelky, bude zcela uzavřena i školní družina.

Obědy budou pro všechny žáky na tento den odhlášeny automaticky.


V Praze dne 4. 11. 2019

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14