Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucích prvních tříd,

z důvodu přetrvávajících mimořádných hygienických opatření ve škole a předpokládaného velkého počtu přítomných rodičů, jsme museli rozhodnout o zrušení konání informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, která se měla uskutečnit ve čtvrtek 25. 6. 2020.

Děkujeme za pochopení a základní informace týkající se organizace začátku školního roku a nástupu Vašeho dítěte do 1. ročníku, které by zazněly na schůzce,  najdete v následujícím textu.

Rozdělení dětí do tříd

V příštím školním roce budou otevřeny 4 první třídy: 2 se slovním hodnocením a 2 s klasifikací známkami naukových předmětů (český a anglický jazyk, matematika, prvouka, informatika), všechny výchovné předměty budou po celou dobu docházky na 1. stupni hodnoceny slovně.

Seznamy dětí jednotlivých tříd budou zveřejněny od 24. 8. 2020 na webových stránkách a na informační nástěnce u vchodu školy. Jména dětí budou uvedena pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno u zápisu.

Na prvňáčky se těší paní učitelky:

Dana Froňková, Mgr. Petra Neumannová, Mgr. Alice Plantová, Mgr. Silvie Veličková.

Zahájení školního roku:

Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Děti přijdou s rodiči před osmou hodinou před školu. Zde se přivítají s paní učitelkou a staršími spolužáky 5. ročníku, kteří je následně doprovodí na první cestě do třídy.

V 8 hodin všechny přítomné před školou přivítá ředitel školy, děti si zazvoní zvonečky na úspěšné zahájení školní docházky.

Následně všichni odejdou do školy. Děti se seznámí se svými novými spolužáky a s paní učitelkou, mohou se těšit na milé překvapení.

Rodiče dostanou všechny potřebné informace:

- k organizaci vyučování v prvních dnech školy

- o provozu školní družiny a školní jídelny, kroužcích ŠD, platbách, objednávání obědů, apod., zájemci se mohou hned přihlásit do školní družiny i na obědy, vyplnit vše potřebné (do družiny a na oběd mohou jít prvňáčci i 1. 9.),

- k výuce anglického jazyka s rodilým mluvčím, kterou pro nás zajišťuje společnost Kolumbus Language Club provozující soukromou jazykovou školu www.klckrystof.cz, tato výuka probíhá vždy v pátek po vyučování, hradí si ji rodiče.

Doporučujeme, aby první den s sebou děti měly školní aktovku, ve které si odnesou dárečky a už i některé pomůcky.

Celý dopolední program bude trvat cca 2 hodiny, podrobný časový rozpis prvního dne bude v posledním srpnovém týdnu zveřejněn na web. stránkách a informační nástěnce školy.

Organizace vyučování v 1. třídách

Žáci naší školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Dobrý start“. Hodinová dotace učebního plánu pro 1. ročník je 21 hodin týdně.

Učební plán 1. ročníku:.......................................... Konce vyučování:

Předmět

Počet hodin

Český jazyk

8

Anglický jazyk

1

Matematika

4

Informatika

0,5

od 2. pololetí 1x za 14 dní

Prvouka

2

Hudební výchova

1

Výtvarná výchova

1

Tělesná výchova

2

Pracovní výchova

1

Já a my

1 / 0,5

předmět osobnostní a sociální výchovy, v 1. pololetí každý týden, od 2. pololetí 1x za 14 dní

Pondělí

8 – 12:35

Úterý

8 – 12:10

bloková pauza *

Středa

8 – 11:40

Čtvrtek

8 – 12:10

bloková pauza

Pátek

8 – 11:40

* Po svačince o velké přestávce, která začíná v 9:40 hod., odchází děti s paní vychovatelkou společně ven, kde se pohybem uvolní, zahrají si hry, odreagují se a na 10.30 hod. se vrací zpět na výuku do školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební pomůcky pro 1. ročník - 2020/2021

l. Prosíme, aby rodiče obstarali následující pomůcky, všechny označili jménem a třídou

aktovka

penál: 3x tužka č. 2 (HB), Progresso - 12 ks, nůžky, lepidlo – bílé (tuhá tyčinka k upevnění do penálu, např. KORES), guma, ořezávátko, malé pravítko

obaly na sešity a učebnice (kupujte až po obdržení učebnic – různé formáty)

potřeby na výtvarnou výchovu (v kufříku):

voskovky, vodové barvy, tempery - 12 barev, pastelky - 12 ks

kulaté štětce 2 x č. 4, 2 x č. 8, 1x plochý štětec č. 12

paleta a kelímek, lepidlo Herkules – 30 g (malá tuba s hrotem)

podložka na modelování A4 (uložit na dno kufříku), modelína, špejle

suché pastely 12 barev

černý fix permanent M

hadřík, staré noviny na lavici

pracovní oděv (dle uvážení rodičů)

potřeby na tělesnou výchovu: (vše v látkové tašce nebo batůžku)

cvičební úbor do tělocvičny a na hřiště (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, mikina,

tepláky)

sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny + sportovní obuv na hřiště

další potřeby:

krabička na svačinu nebo jiný vhodný obal

umělohmotná láhev na vlastní pití

přezůvky do školy se světlou podrážkou

balení papírových kapesníčků (10 kusů na pololetí)

2. Tyto pomůcky obstará škola, zaplatí rodiče na první třídní schůzce, která se uskuteční v průběhu září, rodiče budou o termínu informováni třídní učitelkou

Zaplacením částky za pomůcky rodič souhlasí s převedením případného drobného přeplatku do třídního fondu.:

50 ks bílých čtvrtek A4, ½ balíku xerox. papíru, desky na číslice a tečky a na skládací abecedu, tabulka pro 1. třídu ZŠ – A4 + 2 fixy, učebnice AJ Listen and play – WITH TEDDY BEARS! 1. a 2. díl, 1 x úkolníček 644, 1 x sešit 511 s pomocnými linkami, 1 x sešit 513

3. Každému žákovi budou zdarma poskytnuty tyto učebnice a učební pomůcky:

Slabikář s kocourkem Samem (nakl. Nová škola Brno-duha), Živou abecedu s kocourkem Samem (nakl. Nová škola Brno-duha ), Pracovní učebnice Prvouka 1 (nakl. Nová škola Brno-duha), Matematika 1. – 4. díl (Alter), První psaní s kocourkem Samem (nakl. Nová škola Brno-duha ), Písanky 1. - 4. díl (nakl. Nová škola Brno-duha), Matematické pětiminutovky (Alter), 2x pero Tornádo, 2 sady barevných papírů (1 pevnější), žákovskou knížku a obal

Další informace o škole najdete na webových stránkách školy: www.zsburesova.cz

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Renatu Hochovou

e-mailem:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    nebo telefonicky:  286 885 955

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi.


Dne 11. 6. 2020

PaedDr. Renata Hochová

zástupkyně ředitele