Vedení školy:

ředitel školy Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký
zástupkyně ředitele Ing. Dana Palátová (statutární zástupce ředitele školy)
PaedDr. Renata Hochová  (výchovná poradkyně, speciální pedagožka)
Mgr. Zdenka Vinařová  (školní metodička prevence)

Třídní učitelé:

1. A

Mgr. Stanislava Vocelová

6. A

Mgr. Iva Zmeškalová

1. B

Bc. Renáta Jahodová

6. B

Mgr. Vendula Zajíčková

1. C

Mgr. Lada Lupínková

6. C

Mgr. Blanka Nejedlá

1. D

Mgr. Dagmar Janatová


 

2. A

Ing. Dana Kubátová

7. A

Mgr. David Jaroš

2. B

Eliška Suková

7. B

Mgr. Hana Vodová

Mgr. Marta Stuchlíková

2. C

Mgr. Tereza Kapinusová

7. C

Mgr. Vendula Bílková

2. D

Ing. Magdaléna Smolíková


 

3. A

Mgr. Lenka Ďurišová

8. A

Mgr. Vladimíra Hyklová

3. B

Mgr. Ivana Kuncová

8. B

Mgr. Richard Linhart

3. C

Pavla Weisshauplová

8. C

Mgr. Kateřina Jánošíková

3. D

Mgr. Monika Šponerová


 

4. A

Mgr. Lucie Hejhalová


 

4. B

Mgr. Linda Tesaříková

9. A

Tomáš Hynek

4. C

JUDr. Jana Ditrichová

9. B

Mgr. Jaroslava Švestková

4. D

Jana Šedivá

9. C

Mgr. Hana Šulová

Ing. Dana Beranová (podle § 38    - pro žáky v zahraniční škole)

5. A

Dana Froňková

5. B

Mgr. Alice Plantová

5. C

Mgr. Petra Neumannová

5. D

Mgr. Šárka Nedbalová


 

5. E

Mgr. Silvie Veličková

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Mária Adamcová

Pavel Beran

Mgr. Vojtěch Cibulka

Bc. Tereza Hanusová

Romana Hauzrová

Mgr. Ludmila Ječná

Mgr. Petr Krejčířík

Bc. Kristýna Kuhnová

RNDr. Naděžda Pekařová

Mgr. Marie Štemberová

Martina Vorlová

Mgr. Eva Votavová

Bc. Michaela Vršecká

Kristýna Waldhauserová

Asistentky pedagogů:

Veronika Černošková DiS (4. A)
Jitka Dvořáková (4. D)
Daniela Flaškárová DiS (6. A)
Veronika Kanzelsbergerová (2. A)
Veronika Kovářová (2. C)
Jana Miková (7. A)
Denisa Netřebská (3. B)
Bc. Ivana Pašková (1. B)
Věra Poláková (6. B)
Ing. Monika Riesová (6. C)
Ing. Bc. Irena Rybáková (7. B)
Mgr. Veronika Selingerová (3. D)
Zuzana Slabá (1. A)
Linda Úblová (3. C)
Eliška Uhrová (2. C)
Jana Vacová (2. C, 5. B)
Lenka Vítová (4. C)

Vychovatelky + vychovatel Školní družiny:

Dagmar Tomašíková - vedoucí vychovatelka
Anna Rauschová - vedoucí vychovatelka
Nora Cardona
Veronika Černošková
Zdeňka Fialová
Michaela Krčková
Simona Kůrková
Ludmila Neumajerová
Jarmila Olšinová
Martina Petráková
Anna Roudná
Zuzana Slabá
Andrea Ševčíková
Martina Topolová
Martina Vorlová
Bc. Michala Vršecká

Pracovníci školního klubu:

Mgr. David Jaroš

Tomáš Hynek

Provozní zaměstnanci:

Ekonom školy Bc. Petra Černá
Pokladní Jaroslava Tučková
Mzdová účetní, personalistka Jana Rusová
Účetní Ing. Radka Kysilková
Pracovnice hospodářské správy Dagmar Vlachová
Hospodářka školy Bc. Kristýna Zemanová
Administrativní pracovnice Květa Krulichová
Školník Zdeněk Šerák
Pomocník školníka
Šatnářky Květoslava Pavluvová
Uklízečky

Kristýna Bláhová-Berkyová
Emine Eshrev
Petra Ješetová
Dana Levorová
Jaroslava Musilová
Lenka Thurmová

Pracovníci školní jídelny:

Vedoucí ŠJ Hana Astlová
Hospodářka ŠJ Lucie Astlová
Vedoucí kuchařka Kateřina Fejtová
Kuchařky

Soňa Dvořáková
Monika Kastnerová
Blanka Kuchařová
Lucie Krejčíková
Romana Leignerová
Hana Mačinová
Petra Nováková
Eva Přibylová
Pavla Rýznarová
Martina Zadražilová

Uklízečka
Jaroslava Hromasová
Tatyana Zemanová