Školní rok 2019/20


Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Zážitkový kurz

6. 9. -  12. 9. 2019

Vánoční jarmark

28. 11. 2019

Dny otevřených dveří

17. 3. -  18. 3. 2020

Informační schůzka pro rodiče možných budoucích prvňáčků

18. 3. 2020, v 17.30 hodin

 

Zápis do 1. tříd

1. 4. - 2. 4. 2020, 14.00 - 18.00 hodin

Lyžařský kurz

8. - 15. 2. 2020

Termín škol v přírodě (1. stupeň)

v rozmezí 16. 5. -  31. 5. 2020

Akademie ZŠ

23. 4. 2020

Akademie ŠD

10. 6. 2020

Obhajoby Absolventských prací

1. 6. -  5. 6. 2020

Setkání s rodiči zapsaných prvňáčků

3. 6. 2020, v 17.00 hodin

Setkání s rodiči budoucích šesťáků

3. 6. 2020, v 18.30 hodin

Termín školních výletů

 

Prázdniny a volna:

Podzimní prázdniny

29. 10. a  30. 10. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

24. 2. - 1. 3. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. a 10. 4. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. - 31. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/21

1. 9. 2020