MČ Ph 8  a o. s. Kulich pod záštitou radní Mgr. Dany Vačkové – organizují sbírku knih pro školní  knihovny, do které se naše škola také zapojila.

Akce pro naši školu bude probíhat v týdnu od

14. – 18. 10., vždy v 7:40-7:55, kdy budou děti moci přinášet knihy k podatelně školy. Za přispění do sbírky dostanou lístek do tomboly (každé zúčastněné dítě jeden bez ohledu na počet knih).  Dne 7. 11. 2013 od 16.00 do 19.00 proběhne slavnostní večer v Grabově vile Na Košince 1 s vylosováním tomboly.