Informace k pojištění žáků školy

s ohledem na šíření zavádějících „zaručených zpráv“ některými osobami, že škola nemá řádně pojištěné své žáky, sděluji následující:

ZŠ Burešova má naprosto stejné odpovědnostní pojištění jako ostatní zdejší základní školy, je sjednáno centrálně zřizovatelem školy (MČ Praha 8), a to u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Mnozí z Vás již z tohoto pojištění čerpali odškodnění. Toto pojištění našich žáků se vztahuje mimo jiné též na všechny školní úrazy, ke kterým dojde na území ČR (tj. nejen ve škole, ale i na standardních vzdělávacích akcích mimo budovu školy). Dokonce i kdyby se v extrémním případě ukázalo toto pojištění jako nedostatečné, škola by Vám případnou způsobenou škodu – pokud by za ni zodpovídala – stejně musela uhradit z jiných svých zdrojů.

Pokud výhrady „nespokojených“ směřují k výši plnění např. tzv. bolestného, je třeba si uvědomit, že v případě plnění za školní úraz provádí HVP plnění z titulu odpovědnostního pojištění školy dle vyhlášky. Pokud při úrazu čerpáte navíc ještě jedno plnění ze svého komerční pojištění, jehož výše je dána tím, jak velkou pojistku si pravidelně sami platíte, může proto pochopitelně být i mnohem vyšší, než to školní.

Není mi známo, že by některá zdejší škola, která hradí své náklady z veřejných prostředků, připojišťovala své žáky ještě nad rámec svých zákonných povinností. Nepředpokládám, že by se naše škola v nejbližší budoucnosti stala výjimkou a z peněz daňových poplatníků hradila nadstandardní komerční připojištění.

25. 11. 2014

Ivo Mlejnecký, ředitel školy