Konce vyučování školní rok 2015/2016

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

1. třídy

12.10

11.40

12.10

12.10

11.40

2. třídy

12.10

12.35

12.10

12.35

11.40

3.A,B

13.10

12.35

12.35

12.35

12.35

3.C,D

12.35

12.35

12.35

13.10

12.35

4. třídy

12.35

12.35

12.35

12.35

12.35

(druhé pololetí 4AD PO 13.10)

(druhé pololetí 4BC ÚT 13.40)

5. třídy

12.35

13.30 15.20

12.35

12.50

podle volitelného předmětu MH, Vaření

13.30 15.20

volitelný předmět - Výtvarné činnosti

6. třídy

13.30

13.30 15.20

13.30

13.30 15.20

13.30

podle volitelného předmětu

7. třídy

13.30

15.20

13.30

15.20

13.30

odpolední vyučování

8. třídy

13.30

15.20

13.30

15.20

13.30

9. třídy

13.30

15.20

13.30

15.20

13.30