1 K 3. 6. 2020 - ZŠ Burešova v červnu
2 Platby pomůcek na školní rok 2020/2021
3 Informace pro rodiče dětí zapsaných do 1. ročníku
4 Průběžné výsledky zápisu do 1. ročníku ke dni 22. 5. 2020
5 Výběr 2. cizího jazyka pro budoucí sedmáky
6 Aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám
7 Aktuální informace z 5. 5. 2020 k postupnému zpřístupňování školy
8 Návrh rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2020
9 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2020/2021
10 Informace k průběžným výsledkům zápisu
11 Poděkování za roušky
12 KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY - ke KORONAVIRu
13 Vydávání formulářů „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let ...“ trvá
14 Uzavírka všech sportovišť
15 Změna - zrušení všech pronájmů v budově školy
16 Zavřená škola od středy
17 Úplný text mimořádného opatření
18 Informace zřizovatele školy MČ Praha 8
19 Potvrzování ošetřovného pro rodiče dětí do 10 let
20 Ke Koronaviru
21 Služba během jarních prázdnin
22 Jarní prázdniny v družině
23 Vydávání zápisových lístků rodičům 5. a 7. ročníku
24 Den vysvědčení - 30. 1. 2020
25 Informace k zápisu do 1. tříd
26 Dny otevřených dveří a setkání s rodiči budoucích prvňáčků
27 Upozornění pro strávníky jídelny ZŠ Burešova
28 Tříkrálová sbírka
29 Funkčnost pevných linek obnovena
30 Nefunkčnost pevných linek
31 Vysvětlení a omluva rodičům za stávkou způsobené komplikace
32 Pozor: Praha 8 nabízí pomoc rodičům dětí ze stávkujících škol
33 Externí kroužky v den stávky
34 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
35 Prosba na rodiče
36 !!! Upozornění k 6. 11. 2019 !!!
37 Podzimní prázdniny v družině
38 Služba během podzimních prázdnin
39 Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2019/20 - aktualizace 23. října 2019
40 Karty Happysnack
41 Elektronické přihlašování do kroužků ŠD - aktualizace - 15. 9. 2019
42 Zážitkový kurz - září 2019 - aktualizace 10. 9. 2019
43 Úprava rozvrhu pro 1. stupeň v týdnu od 9. do 13. září 2019
44 Přihlašování do kroužků
45 Informační list M11 - září 2019
46 Rozmístění učeben a kabinetů
47 "Lítačka z domova"
48 Den pro rodinu s dětmi v Praze 8
49 Organizace vyučování na začátku školního roku 2019/2020
50 Rozřazení prvňáčků do tříd - školní rok 2019/2020
51 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
52 Organizace školního roku 2019-20
53 Informace o zvýšení cen obědů ve školním roce 2019/20
54 Pozvánka na informativní schůzku budoucích šesťáků
55 Pozvánka na informativní schůzku budoucích prvňáčků
56 Info k ŠD - květen, červen 2019
57 Úspěchy žáků v soutěži v AJ
58 Aktuální informace k zápisu do 1. tříd
59 Školní akademie 2019
60 Ředitelské volno 24. května 2019
61 Zápis do 1. ročníku
62 Nabídka zájmových kroužků na 2. pololetí škol. roku 2018/19 - aktualizováno 14. 2. 2019
63 Příprava pro předškoláky
64 Tříkrálová sbírka 2019 i v ZŠ Burešova
65 Služba během vánočních prázdnin
66 Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
67 Vánoční týden ve školní družině
68 Informace ze školní jídelny - sporožirové účty
69 TÝDEN FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
70 Prosba na rodiče
71 Výuka náboženství
72 Upozornění pro rodiče - změna přístupových hesel do ŽK
73 Před zprovozněním přístřešku na cyklostojany
74 Informační list M10 - září 2018
75 Organizace vyučování první školní týdny - od 3.9.2018
76 Konce vyučování ve školním roce 2018/2019 - aktualizováno 23.8.2018
77 Informace ze školní jídelny, přihláška pro nové žáky
78 Personální zabezpečení školního roku 2018/2019
79 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
80 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
81 Upozornění - 21. 5. ráno - autobusy v areálu školy
82 Kroužky ŠD v době od 14. do 25. května 2018
83 Deník z jazykového pobytu žáků v Anglii
84 Služba během ředitelského volna
85 Třídní schůzky
86 Sběr - duben 2018
87 Protokol o losování o přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019
88 ŠKOLNÍ AKADEMIE
89 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
90 Komentář k výsledkům zápisu do 1. ročníku a termín losování
91 TÝDEN AMERICKÉ KUCHYNĚ
92 Sportovec roku
93 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
94 Zápis do 1. tříd
95 Lyžařský výcvik
96 Dny otevřených dveří
97 Aktualizace přehledu kroužků ŠD pro 2. pololetí
98 Sběr - 17. a 18. leden 2018
99 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
100 Závory od 15. 1. 2018 v plném provozu
101 Preventivní akce proti výskytu vší
102 Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
103 Instrukce ke konání voleb do ŠR (včetně kandidátní listiny)
104 JARMARK - 23. listopadu 2017
105 Volby zástupce rodičů do Školské rady
106 TÝDEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ
107 Přehled kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018 - aktualizováno 4. listopadu 2017
108 Prosba na rodiče
109 Tříkrálová sbírka 2018 i v ZŠ Burešova
110 Zkušební provoz závor - od 7. listopadu 2017
111 Vyhlášení volného dne ředitelem školy
112 Sběr - říjen 2017
113 Rozvrhy hodin - 1. pololetí 2017/18
114 Pěší den - zhodnocení
115 Zážitkový kurz - aktualizováno 13. září 2017
116 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízeních
117 Čipy na otvírání závor
118 Adresa na zážitkový kurz 2. stupně
119 Poslední informace před odjezdem na zážitkový kurz
120 Informační list MP/2017 - září 2017
121 Organizace vyučování na začátku školního roku 2017/2018
122 Rozdělení učeben pro školní rok - 2017/2018
123 1. září 2017 - uzavřen areál školy
124 Informace o stravování pro nové žáky - pro školní rok 2017/2018
125 Zážitkový kurz - září 2017 (info + formuláře)
126 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin 2017
127 Konce vyučování pro školní rok 2017/2018
128 Rozřazení prvňáčků do tříd - 2017/2018
129 Organizace posledních školních dnů
130 Sběr - červen 2017
131 Zahájení prací na areálových komunikacích
132 1.C na škole v přírodě - 22.května 2017
133 2.stupeň - Anglie - 21.května 2017
134 1.A + 2.A + 2.C + 4.C na škole v přírodě - 21.května 2017
135 2.stupeň - Španělsko - 20.května 2017
136 1.B + 2.B + 4,A + 4.B na škole v přírodě - 20.května 2017
137 1.D + 5.B na škole v přírodě - 19. května 2017
138 TÝDEN MEXICKÉ KUCHYNĚ
139 Informace o přijímacím řízení do 1. tříd a jeho výsledcích - aktualizace 17.května 2017
140 2.D + 5.D na škole v přírodě - 13.května 2017
141 3.B + 5.C na škole v přírodě - 13.května 2017
142 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
143 5.A na škole v přírodě - aktualizace 9.května 2017
144 Školní akademie - duben 2017
145 Přípravný kurz pro předškoláky 23.5. odpadá
146 Výměna schodiště u hřiště
147 3.D + 4.D na škole v přírodě - 24. dubna 2017 - aktualizováno 26.4.2017
148 2.E na škole v přírodě - 22. dubna 2017
149 3.A + 3.C na škole v přírodě - 22. dubna 2017
150 AKADEMIE
151 Služba během velikonočních prázdnin
152 Projekt "Bezpečné cesty do školy"
153 Provoz školní družiny v době zápisu do 1. tříd
154 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
155 Přípravka pro předškoláky - 4.4.2017 odpadá
156 Volné pracovní pozice - aktualizováno 17. 3. 2017
157 Služba během pololetních a jarních prázdnin
158 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí
159 Pro rodiče budoucích prvňáčků - aktualizováno 15. ledna 2017
160 Informace k přijímacímu řízení na SŠ a osmiletá gymnázia ve školním roce 2016/2017
161 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
162 Tříkrálová sbírka
163 Služba během vánočních prázdnin
164 ŠD o vánočních prázdninách
165 Adventní procházka
166 Pozvání na jarmark - 24. listopadu 2016
167 Změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD
168 Lampionový průvod 10. 11. se ruší
169 Prolétněte se nad školou!
170 Změna Řádu ŠD od 1. 11. 2016
171 Z technických důvodů se nebude vařit oběd č. 3
172 Prosba na rodiče
173 Služba během podzimních prázdnin
174 Podzimní prázdniny ve školní družině
175 Povolení k vjezdu patří za čelní sklo
176 Lyžařský zájezd pro 2. stupeň
177 Informační listy - září 2016
178 Rozvrh pro 2. stupeň - 14. a 15. září 2016
179 Rozmístění učeben 2016/17
180 Organizace vyučování 2. školní týden - aktualizováno 2. 9. 2016
181 Náboženství pro 1. stupeň - nepovinný předmět
182 Organizace vyučování na začátku školního roku 2016/17
183 Prvňáčci 2016/17 - rozdělení do tříd
184 Platba za ŠD pro školní rok 2016/2017
185 Úprava konce vyučování 5. tříd pro školní rok 2016/17
186 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
187 Služba přítomná ve škole během hlavních prázdnin
188 Konce vyučování - pro školní rok 2016/17
189 Organizace vyučování od 23. června 2016
190 Ředitelský den - 21. června 2016
191 Výsledky soutěže o nejlepší jídlo v ŠJ
192 Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku - aktualizováno 2.6.2016
193 Vídeň
194 Tulipánový měsíc - Amelie, z.s.
195 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
196 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
197 Příměstský tábor organizovaný kroužkem Věda nás baví o.p.s.
198 Plavání ŠD - změny!
199 ŠKOLNÍ AKADEMIE
200 Pozdrav z NOCI S ANDERSENEM
201 Sběr - duben 2016
202 Služba přítomná ve škole během velikonočních prázdnin
203 Kroužek logopedie se nekoná:
204 V úterý - 15. března - odpadá plavecký výcvik!
205 Přípravný kurz pro předškoláky - 2016
206 Losování žáků o pořadí možného přijetí na případná volná či uvolněná místa - 29. 2. 2016
207 Přehled stavu přijímacího řízení do 1. ročníku ke dni 29. 2. 2016
208 Lyžařský výcvik
209 Informace k další fázi přijímacího řízení - losování
210 Jarní a velikonoční prázdniny v družině
211 Informace k přijímacímu řízení do 1. tříd - únor 2016
212 SLUŽBA BĚHEM POLOLETNÍCH PRÁZDNIN
213 Maďarská kuchyně
214 29. ledna 2016 - Pololetní prázdniny - ŠD NENÍ V PROVOZU!
215 Program ŠD ve dnech zápisu do 1. tříd - 2. + 3. 2. 2016
216 Sběr - leden 2016
217 Dny otevřených dveří
218 Dny otevřených dveří
219 Zápis do 1. tříd
220 Provoz družiny od 21. do 31. prosince 2015
221 Tříkrálová sbírka: 4. - 15. 1. 2016
222 Vánoční program v družině: 14. - 18. prosince 2015
223 Žákovské knížky 2. stupně jsou již v pořádku
224 Školní družina v době JARMARKU - 23. 11. 2015
225 Omluva - upozornění - ŽK 2. stupeň
226 Předvánoční volné dny 21. a 22. 12. 2015
227 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
228 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s vedením školy
229 Vánoční jarmark 2015
230 Italská kuchyně
231 Služba během podzimních prázdnin
232 Prosba na rodiče
233 Podzimní prázdniny ve školní družině
234 Neotevřené kroužky ve školním roce 2015/16 - aktualizováno 10.10.2015
235 24. 9. 2015 - Divadelní představení PLECHA NEPLECHA
236 Kroužky ŠD + ŠK - aktualizováno 10. 10. 2015
237 Zážitkový kurz
238 Prvňáčci - rozdělení do tříd
239 Organizace vyučování od 1. 9. do 3. 9. 2015
240 Konce vyučování 2015/16
241 Úspěch ve SCIO testech
242 Angličtina s rodilým mluvčím 2015/16
243 Rozšíření nabídky kroužků ŠD
244 Služby o prázdninách
245 Ke kroužkům 2015-2016
246 Výdej obědů
247 Sportovní soutěže - Praha 8 - výsledky
248 Sběr
249 Organizace vyučovaní od 22. 6. 2015
250 Zájmové kroužky ŠD
251 Ukázková hodina taneční školy
252 Informace pro rodiče budoucích prvních tříd
253 Akce ŠD
254 Pozvánka na akademii ŠD
255 Nejoblíbenější jídlo ve ŠJ - anketa
256 Školy v přírodě
257 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích šesťáků
258 Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
259 Anglická soutěž Come and Show
260 Úspěch žáků ŠD
261 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště II.
262 ZŠ BUREŠOVA HOSTÍ ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU COMENIUS
263 Služby ve škole během velikonočních prázdnin
264 Náboženství
265 Velikonoční prázdniny ve ŠD
266 Informace k dokončení rekonstrukce hřiště
267 Ve středu 11. 3. z provozních důvodů nebudou kroužky ŠD
268 Z důvodu nemoci ve školní jídelně se od 10. 3. – 13. 3. nevaří oběd č. 3.
269 Účastníci lyžařského kurzu dorazili v pořádku na místo pobytu.
270 Služba ve škole během jarních prázdnin
271 Provoz ŠD o jarních prázdninách
272 Přípravka pro předškoláky
273 Šachové družstvo naši Školní družiny obsadilo v celopražském kole 2. místo a postupuje do středočeského.
274 Doplnění ke Sdělení k současnému stavu přijímacího řízení do 1. ročníků
275 Sběr - změna termínu
276 Sdělení k současnému stavu zápisu do prvních tříd
277 Angličtina s rodilým mluvčím - otevřená hodina
278 Provoz ŠD - pololetní prázdniny
279 Tříkrálová sbírka
280 Informace k zápisu do 1. ročníku
281 Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
282 Dny otevřených dveří
283 Výsledek voleb do ŠR
284 Pojištění žáků
285 Keramická dílna ŠD
286 Vánoční jarmark
287 Upozornění - oprava hřiště
288 Aktuálně ze školní družiny
289 Volby do ŠR 24. a 25. 11. - seznam kandidátů, organizační pokyny
290 Podzimní prázdniny
291 Lyžařský kurz
292 Volby do Školské rady - návrhy kandidátů do 23. 10.
293 Podzimní prázdniny 27. - 29. 10. 2014 - info ŠD
294 Upozornění
295 Rekonstrukce školního hřiště
296 Nové kartičky na mléko
297 Plavecko-běžecký závod
298 Kroužek ŠD - logopedické nápravy
299 Organizace vyučování pro žáky nejedoucí na ZK - 2. stupeň
300 Kroužky ŠD
301 Schůze výboru Sdružení rodičů
302 Info ŠJ
303 Konce vyučování 1. týden
304 Zážitkový kurz - aktuálně
305 Organizace 1. týdne
306 Nové rozmístění tříd
307 Prvňáčci - rozdělení do tříd
308 Stravování 1. roč.
309 Konce vyučování - 2014/15
310 Předání "kolečka"
311 Učební pomůcky 2014/15
312 Zájmové kroužky ŠD
313 Organizace konce školního roku
314 Sběr aktuálně
315 Oslavy výročí naší školy
316 Informativní schůzka budoucích šesťáků
317 Informativní schůzka budoucích prvňáčků
318 Come and show 2014
319 Soutěž 2. stupně - Jdeme za prvňáčky
320 Povolení k vjezdu
321 Absolventské práce
322 Poděkování
323 Přípravka pro předškoláky
324 Aktualizace rozvrhů
325 Jak se zbavit vší
326 Informace k zápisu do 1.ročníku
327 Lyžařský kurz
328 Poslední volná místa
329 Sběr papíru
330 Odpadá kroužek
331 Sbírka knih pro školní knihovnu
332 Lyžařský kurz
333 VAROVÁNÍ
334 Kino
335 Vstup do školy
336 Sbírka knih
337 Česko čte dětem
338 Zájmové kroužky
339 Informace II. k probíhajícím pracím ve škole
340 Kroužky 2014/15
341 Nabídka kroužků - hodiny Aj, Věda nás baví
342 Vstup do školy a zákaz vstupu na staveniště
343 Konce vyučování
344 Stručné informace k probíhajícím pracem ve škole
345 Ředitelské volno
346 Vysvědčení se Spartou
347 Výuka náboženství
348 Kontakty
349 Najdete nás