zsburesova

Další web používající WordPress

Kroužky ŠD a ŠK

Školní rok 2019/2020-2. pololetí

Zájmové kroužky v ŠD a kroužky nabízené externisty pokračují dle rozpisu jako v 1. pololetí. Kroužky jsou téměř naplněné. Proběhly úpravy v kroužcích, které vyplývaly z rozvrhu vyučování.

Tento rozpis je platný do června.

V nutném případě kontaktujte ved. vychovatelku – D. Tomašikovou.

Nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí škol. roku 2019/20 – aktualizace 23. říjen 2019

Elektronické přihlašování do kroužků ŠD – aktualizace – 15. 9. 2019

Vážení rodiče,
elektronický zápis do kroužků byl ukončen.
Do úterý budou mít děti v družináčku zapsané kroužky, na které jste je přihlásili. Dále dostanete pokyny k platbě za kroužky s doplatkem. Jakékoliv nesrovnalosti řešte, prosím, s p. Vršeckou.

Dáša Tomašíková
vedoucí ŠD