zsburesova

Další web používající WordPress

Sdružení rodičů zápisy

Zápisy ke stažení zde Sdružení rodičů

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/20:

23. 9. 2019 – společná třídní schůzka

1. st. – 17.30

2. st. – 18.30

Doprovodné schůzky:

3. roč. – Aj – 17.00 (týká se všech dětí 3. roč.)

6. roč. – představení sboru – 18.00

9. roč. – info k výběru SŠ – 18.00

18. 11. 2019 – individuální konzultace (1. – 8. roč.)

1. st. – 17.00 – 19.00

2. st. – 17.00 – 19.00

Doprovodné schůzky:

9. roč. – individuální konzultace učitele, rodičů a žáků (výběr SŠ)

1. roč. – setkání rodičů prvňáčků s vedením školy – od 19.00

13. 1. 2020 – informativní schůzka

pro rodiče žáků 5. 7. a 9. roč., kteří se budou hlásit na SŠ

5. + 7. roč. – 17.30

9. roč. –  18.15

20. 4. 2020 – společná třídní schůzka

1. st. – 17.30

2. st. – 18.30

18. 5. 2020, 25. 5. 2020 nebo 1. 6. 2020 – individuální konzultace učitelů, rodičů a žáků  (1. – 8. roč.)

1. st. – od 16.00

2. st. – od 17.00

1. 6. 2020 – společná TS (9. roč.)

9. roč. – 17.30