zsburesova

Další web používající WordPress

Zápis do školy

Formuláře ke stažení

1. a 2. dubna 2020 – to jsou přesně ta data, na která čekají předškoláci a jejich rodiče, kteří se rozhodli pro zápis na naší škole. Mohou přijít v těchto dnech od 14.00 do 18.00 hodin k zápisu do 1. tříd.

A co přesně je čeká?

Máme u nás již mnohaletou tradici pohádkových zápisů do 1. tříd. Na děti tu čeká jedno pohádkové překvapení za druhým. Nebude žádné zkoušení od cizích paní učitelek. Ty naše se totiž jen dívají, jak si malí budoucí školáci povídají tu s hloupým Honzou, jinde s Rákosníčkem a třeba i s Červenou Karkulkou. Proč by těmto pohádkovým kamarádům samy děti také nepředvedly to, co už umí? Rodiče tak uvidí, jak jejich ratolesti s klidem plní úkoly, které jim zadávají žáci 5. ročníku v pohádkových převlecích. Máme zkušenost, že děti i s rodiči od nás odcházejí s úsměvem a natěšením do 1. třídy.


A co vám do té 1. třídy můžeme nabídnout? Stejně jako u zápisu, snažíme se našim dětem bezstresové prostředí školy zachovat i nadále.

Na 1. stupni nabízíme slovní hodnocení – a to v 1. a 2. třídě. Toto hodnocení rodičům i dětem smysluplně vypoví vše o školním snažení a výsledcích, naznačuje způsoby zlepšení a případné nedostatky, na kterých může dítě dále pracovat.


Rodičům ale také nabízíme možnost vybrat si pro své dítě hodnocení tradiční – známkami. Jde pouze o naukové předměty (tj. M, ČJ, Prv, Aj, Inf), výchovné předměty hodnotíme slovně na celém 1. stupni.


Několik let se u nás již hned od 1. třídy vyučuje také anglický jazyk, pro zájemce zprostředkováváme po vyučování kurzy s rodilým mluvčím.
Na druhém stupni se žáci od 7. roč. učí 2. cizímu jazyku (nabízíme německý, francouzský nebo španělský  jazyk).


Při veškerém vyučování se snažíme upřednostňovat činnostní učení. Děti si vše zkouší, tzv. „osahávají“. Zařazujeme do vyučování různé formy vyučování – např. práci ve skupinách, pokusy, dramatizaci, úkoly vedoucí k řešení různých problémů, tématické či projektové vyučování, snažíme se u dětí rozvíjet logické myšlení.


Velký důraz klademe také na osobnostní a sociální výchovu, kterou máme v rozvrhu zařazenou také již od 1. třídy jako samostatný předmět – Já a my (JAM). Zde mimo jiné vytváříme různé modelové životní situace a připravujeme děti na jejich řešení v běžném životě. Většinou se nám daří i touto cestou utvářet ve třídách zdravé a otevřené prostředí, kde si můžeme navzájem sdělovat své „radosti i starosti“.


Vše, o co se v naší škole snažíme, děláme pro děti. Chceme, aby si děti školu oblíbily a naučily se ji brát jako příjemnou součást svého života.


ZŠ Burešova se opravdu těší na své nové prvňáčky.

Jak přihlásit dítě do naší školy

Vážení rodiče,
pokud jste se rozhodli Vaše dítě přihlásit do naší školy, navštivte nás. Nejlépe telefonicky si domluvte termín schůzky s vedením školy, tímto si zajistíte, že se Vám budeme moci plně věnovat. Získáte podrobné informace o způsobu výuky a o specifikách naší školy a o všem, co můžeme Vašemu dítěti nabídnout.
Na první návštěvu školy můžete s sebou vzít i dítě, které se tak seznámí s prostředím školy.

Doklady potřebné pro přijetí žáka, který přechází z jiné školy v České republice:

1) občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce

2) rodný list dítěte

3) případně rozhodnutí o svěření dítěte do péče (žádost o přijetí musí být podepsána oběma zákonnými zástupci)

4) poslední vysvědčení dítěte

Doklady potřebné pro přijetí žáka, který dosud navštěvoval školu v jiném státě:

1) pasy rodičů a žáka s vyznačením povolení k pobytu na území ČR a potvrzením místa bydliště

2) vysvědčení za poslední období (je nutný ověřený překlad, který je však možno přinést dodatečně)

Těšíme se na Vás i Vaše dítě.