zsburesova

Další web používající WordPress

Zápis do školy

Jak přihlásit dítě do naší školy

Vážení rodiče,
pokud jste se rozhodli Vaše dítě přihlásit do naší školy, navštivte nás. Nejlépe telefonicky si domluvte termín schůzky s vedením školy, tímto si zajistíte, že se Vám budeme moci plně věnovat. Získáte podrobné informace o způsobu výuky a o specifikách naší školy a o všem, co můžeme Vašemu dítěti nabídnout.
Na první návštěvu školy můžete s sebou vzít i dítě, které se tak seznámí s prostředím školy.

Doklady potřebné pro přijetí žáka, který přechází z jiné školy v České republice:

1) občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce

2) rodný list dítěte

3) případně rozhodnutí o svěření dítěte do péče (žádost o přijetí musí být podepsána oběma zákonnými zástupci)

4) poslední vysvědčení dítěte

Doklady potřebné pro přijetí žáka, který dosud navštěvoval školu v jiném státě:

1) pasy rodičů a žáka s vyznačením povolení k pobytu na území ČR a potvrzením místa bydliště

2) vysvědčení za poslední období (je nutný ověřený překlad, který je však možno přinést dodatečně)

Těšíme se na Vás i Vaše dítě.