zsburesova

Další web používající WordPress

Rada školy

Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Výsledek volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Byli navrženi tito kandidáti: Bc. Friedrichová Eliška, Ing, Jerman David, Mgr. Krček Jan

Celkové výsledky:

Získaných hlasůPořadí:
Mgr. Krček Jan1281
Bc. Friedrichová Eliška592
Ing. Jerman David493

Členem školské rady – zvoleným zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků – se stal

Mgr. KRČEK Jan

Volební období nově zvoleného člena ŠR začne od 1. 1. 2018 a skončí 31. 12. 2020.

20. 12. 2017
Ivo Mlejnecký, řed. školy