zsburesova

Další web používající WordPress

Akce školy a školní soutěže, úspěchy žáků

Úspěchy našich žáků v matematické soutěži PANGEA

Matematické soutěže Pangea, která je určena dětem od 4. do 9. ročníku, se i letos s nadšením účastnili žáci naší školy. Dva žáci si svými vynikajícími výkony zajistili postup do finálového kola, které se bude konat 17. června. Ze 4. C postupuje Vojtěch Bárta, který se umístil nejen na 1. místě ve své kategorii mezi žáky naší školy, ale i na obdivuhodném 4. místě z 2 202 žáků celého kraje. Stejně tak Pavel Slabý z 5. B byl první nejen mezi žáky naší školy, ale vybojoval i nádherné 13. místo z 1990 dětí celého kraje. Oběma chlapcům srdečně gratulujeme a držíme palce do národního finále!

Ve školním roce 2020/2021 roce se naši žáci účastnili soutěží a i přes složitější podmínky způsobené zavřením škol se jim podařilo umístit se ve školních kolech na předních místech a následně reprezentovat naši školu v těchto akcích:

Olympiáda v Čj

Olympiáda v Aj

Stella Justýna Nováková ze 7. B se umístila na  1.  místě v obvodním kole se 60 body

Šárka Husová z 9. třídy se umístila na 5. – 6. místě v obvodním kole s 51  body

Olympiáda v Z

Olympiáda v D

Olympiáda v M

Úspěšným řešitelem v okresním kole se stává žák, který získá z celkových 18 možných bodů alespoň 9 bodů. Soutěže se účastní i vrstevníci z víceletých gymnázií a dalších základních škol obvodu Prahy 8. Do okresního kola postoupili žáci z 5., 6. i 7. roč. a v celkové konkurenci se umístili takto.

kategorie  Z5

12. místo Ondřej Hujer s 15body  

17. místo Vojtěch Marek s 13 body

18. místo Poleshová s  9 body

kategorie Z 6

4. – 5. místo Nikodém Petr z 6. B se 17 body,

kategorie Z 7

4. místo Sarnovský Teodor ze 7. B  s 16 body

Dále se naši žáci účastnili i dalších matematických soutěží s těmito výsledky:

Matematické putování 2021 ONLINE (4. a 5. ročníky) – pořadatel Katedra matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogická fakultě, Univerzity Karlovy v Praze

Soutěže se zúčastnily dva týmy – Burešáci a Hujeři. Celkem bylo 30 týmů. Naši žáci se umístili na 5. místě Burešáci – děti z 5. ročníku (Ondřej Hujer, Vojtěch Marek, Mariana Pexidrová) a na 21. místě Hujeři – děti ze 4. ročníku.

Matematický Klokan

Celkově se účastnilo 82 žáků. Zde jsou nejúspěšnější řešitelé z naší školy.

V kategorii Cvrček

3.C Vojtěch Bárta 90 b.
3.D Daniel Jiránek 90 b.
3.A Špimrová Karolína 81 b.

V kategorii  Klokánek

5.B Marek Vojtěch 115 b.
4.B Tomáš Havlíček 114 b.
5.C Pieš Marek 110 b.

V kategorii  Benjamín

6.C Oskar Kosour 100 b.
6.B Petr Nikodém 91 b.
6.B Tony Podjukl 90 b.

V kategorii  Kadet

9.C Žaneta Sirotková 64 b.
8.B Alžběta Holubová 63 b.
8.C Anna Březinová 52 b.

Matematické soutěže Pangea, která je určena dětem od 4. do 9. ročníků, se i letos účastnili žáci naší školy.

*

*

*

Vážení rodiče, s ohledem na koronavirovou situaci nepočítáme se sběrem v podzimních měsících. Pokud se situace zlepší, budeme Vás včas informovat. – září 2020, Alice Plantová