zsburesova

Další web používající WordPress

Placení obědů

1. Číslo účtu

Číslo účtu Školní jídelny:   35-6728270297/0100
Variabilní symbol zůstává stejný u každého strávníka jako v minulém školním roce, je nutné jej vždy zadávat.

2. Cena oběda

Ceny obědů od 1. 9. 2022

I. kategorie   7- 10 let               1 oběd  37,- Kč   –  platba měsíčně   740,-

II. kategorie   11- 14 let             1 oběd  39,- Kč   –  platba měsíčně   780,-

III. kategorie   15 a více let        1 oběd  41,- Kč  –   platba měsíčně   820,-

Cizí strávníci                            1 oběd  92,- Kč   –  platba měsíčně  1840,-

Platbu prosíme zasílat vždy k 25. v měsíci na měsíc následující.

Obědy se platí dopředu, platba musí být na účtu k prvnímu dni v měsíci.

Strávníci se při stanovení ceny oběda zařazují do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku).

3. Možnosti placení

Trvalý příkaz

– pro zavedení trvalého příkazu je nutné vyzvednout si v kanceláři ŠJ číslo našeho účtu, variabilní symbol a specifický symbol konkrétního strávníka, informaci, k jakému datu platbu zasílat a výši zasílané částky

– je nutné předložit číslo Vašeho účtu
– přeplatky vzniklé odhláškami jsou vyrovnávány jednou za rok převodem na Váš účet, vyúčtování proběhne během července

4. Poznámky a upozornění

Strávníci jsou přihlašováni ke stravování na základě prokazatelného zaplacení.

Platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději dva pracovní dny před prvním dnem měsíce následujícího.

Všechny odhlášky – nemoc, dovolená nebo jakékoliv jiné přerušení docházky do školy a na oběd (lázně, ozdravovna, dovolená) je nutné odhlásit i ve školní jídelně, buď telefonicky, osobně nebo e-mailem (viz kontakty na školní jídelnu) nejpozději jeden pracovní den předem do 14:00 hod.

V případě, že chcete dítě odhlásit ze školního stravování, je nutno oznámit to v kanceláři ŠJ (nelze jen přerušit nebo zrušit trvalý příkaz).

Prosíme rodiče žáků 9. ročníků, aby uhradili případné nedoplatky a zároveň, aby si zrušili trvalé příkazy.

Děkujeme