zsburesova

Další web používající WordPress

Granty a projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – INPO – KOMPONENTA 3.1

ŠABLONY III

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Realizace investice 3. 2. 3 Národního plánu obnovy

Na škole probíhá v období leden 2022 – červen 2023 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generetion EU).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Šablony pro MŠ a ZŠ II

II. etapa modernizace zařízení a vybavení v Základní škole, Praha 8, Burešova 14

Publicita – dílnyPublicita – učebny chemie a fyziky

Projekt Erasmus+ – aktualizováno 28. 6. 2018

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt „Bezpečné cesty do školy“

https://http://www.prazskematky.cz/aktuality/bezpecne-cesty-se-rozbihaji-na-novych-skolach/

https://www.praha8.cz/Podporujeme-bezpecne-cesty-do-skoly-4.html/

Les ve škole

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí

Projekt Comenius