zsburesova

Další web používající WordPress

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 Запис для українських дітей - Zvláštní zápis pro ukrajinské děti podle §
Ve dnech 21. 3. - 22. 3. 2023 vždy od 8 do 16 hodin proběhne na naší škole akce s názvem
Informace o lyžařském kurzu v tomto školním roce jsou k dispozici v červené sekci VÝUKA - LYŽAŘSKÝ KURZ. Mgr. David
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem