zsburesova

Další web používající WordPress

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem
Děkujeme všem návštěvníkům školního jarmarku a oslav 50. výročí školy za příjemnou předvánočně vzpomínkovou pohodu, kterou v jeho průběhu pomáhali vytvořit.
Pozvánka na oslavu 50. výročí ZŠ Burešova (dříve Burešova I, Burešova II, následně sloučena i se ZŠ Chabařovická) Srdečně zveme
Prosíme rodiče, kteří mohou poskytnout škole chvojí (především z jedle, borovice nebo túje) na výrobu adventních věnců a svícnů v rámci vánočního