zsburesova

Další web používající WordPress

Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, na 7. června 2024
Vážení strávníci,z personálních důvodů se od 29.5. 2024 nebude vařit oběd číslo 3.Strávníci, kteří mají již navolený tento oběd (č.
Ředitelství školy Vám děkuje za volbu naší školy a dovoluje si Vás pozvat na informační schůzku, která se koná ve