zsburesova

Další web používající WordPress

Informace a přihlášku na lyžařský kurz najdete v červené sekci "Švp, Zážitkový kurz, Lyžařský kurz,..." Mgr. David Jaroš
Všechny informace k zájezdu najdete v červené sekci "Švp, Zážitkový kurz, Lyžařský kurz, zájezdy...". Ing. Dana Beranová zde
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo pokračování možnosti čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi,
Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na 29. 9.