zsburesova

Další web používající WordPress

Kontakty na ŠD

Vedoucí ŠD:

p. vych. Dagmar Tomašiková – mobil: 773 960 746

p. vych. Bc. Michala Vršecká

Ostatní vychovatelky ŠD:

mobil: 773 960 743

e-mail: druzina@zsburesova.cz

Organizace Školní družiny

Školní družina je důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu naší školy. Naším cílem je především nabídnout dětem zajímavou náplň jejich času, kdy si nejen odpočinou, ale také se mohou věnovat tomu, co je baví a zajímá. Také z těchto důvodů funguje naše Školní družina jinak než obvykle, a to formou zájmových kroužků (viz informace Kroužky Školní družiny).

V letošním roce máme otevřeno 14 oddělení Školní družiny:

1. oddělení – 1. A – p. vychovatelka Kanzelsbergerová Veronika

2. oddělení – 1. B – p. vychovatelka Beranová Margita, DiS.

3. oddělení – 1. C – p. vychovatelka Vorlová Martina

4. oddělení – 1. D – p. vychovatelka Salimová Eva

5. oddělení – 2. A  – p. vychovatelka Neumajerová Ludmila

6. oddělení –  2. B – p. vychovatelka Netřebská Denisa

7. oddělení – 2. C – p. vychovatelka Bc. Vršecká Michala

8. oddělení – 2. D – p. vychovatelka Kůrková Simona

9. oddělení – 3. A, C – p. vychovatelka Černošková Veronika, DiS.

10. oddělení – 3. B, C – p. vychovatelka Tomašiková Dagmar

11. oddělení –  4. A, D – p. vychovatelka Fialová Zdenka

12. oddělení – 4. B, D – p. vychovatelka Topolová Martina, Bc. Roudná Karolína

13. oddělení – 4. C, D – p. vychovatelka Ševčíková Andrea

14. oddělení – 5. A, B, C, D – p. vychovatelka Krčková Michaela, Bc. Roudná Karolína

Provoz Školní družiny

Provoz ŠD je každý den od 6.30 do 17.00 hodin:

ranní družina:        od 6.30 do 7.40 hod. (příchod dětí do 7.25)

po vyučování:        oběd, odpočinková činnost do 13.40 hod.

odpoledne:            zájmové kroužky,  pondělí – čtvrtek od 14.00 do 15.10 hod.

dlouhá družina:      od 15.10 do 17.00 hod.

Pokud má Školní družina společné akce ( kino, divadlo, výlet), nejsou ten den zájmové kroužky ŠD.

Toto se netýká doplňkových kroužků, které jsou placeny mimo školní družinu

Poplatek za návštěvu Školní družiny 2023/2024

Poplatek za ŠD je 400,- Kč na měsíc, platí se pololetně (tedy 2000,- Kč).

1. pololetí – září – leden

2. pololetí – únor – červen

Pokud potřebujete platit měsíčně, je nutné podat žádost, kterou si vyžádáte u vedoucí vychovatelky.

Zájmové kroužky jsou součástí činnosti Školní družiny, tudíž se neplatí zvlášť. Na účet školy platíte 250,-Kč/pololetí pouze za vybrané kroužky (dovedné ruce, keramika, VV). Keramika pro pokročilé je 400,-Kč/pololetí.