zsburesova

Další web používající WordPress

Rozvrhy a konce vyučování

Stálý rozvrh

– může být v průběhu školního roku změněn

– nezobrazuje aktuální jednorázové změny pro dny, kdy je například třída na nějaké akci, chybí učitel apod.

– délky přestávek mezi vyučovacími hodinami a tím i konce vyučování se u některých tříd v některých dnech mohou mírně lišit (např. z organizačních důvodů – potřeba rozdělení příchodů žáků do školní jídelny v čase apod.)

– upozornění: informace o rozvrhu  ze  záložky – rozvrh příští týden –  je platná při změně stálého rozvrhu (v tomto rozvrhu nejsou označeny jednorázové změny, např. suplování)

Rozvrhy – 2. pololetí – od 5. 2. 2024

Konce vyučování