zsburesova

Další web používající WordPress

Rada školy

Členové ŠR na období 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024:

  • za pedagogyMgr. Ivana Kuncová
  • za zákonné zástupce žákůMgr. Jan Krček
  • zástupce zřizovatelep. Adam Véle

Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Protokol o volbě zástupce zákonných zástupců  nezletilých žáků do školské rady ZŠ, Praha 8, Burešova 14

Den vyhlášení voleb:  31. 5. 2021 (oprávněným volitelům volby avizovány dopisem, zveřejněno na WWW.ZSBURESOVA.CZ a u vchodu do školy)

Termín voleb: od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021

Důvod konání voleb: skončení volebního období dosavadní ŠR

Výsledky voleb:

Ve stanoveném termínu byli navrženi tito kandidáti:

  • Paní Kašparová Lucie
  • Mgr. Krček Jan

Voleb se zúčastnilo: 549 (tj. 36%) z možného celkového počtu 1522 volitelů

Ve volbách odevzdáno:  536 platných volebních lístků a 13 neplatných volebních lístků

Celkové výsledky:

  Získaných hlasů Pořadí:
Mgr. Krček Jan 359 1.
Paní Kašparová Lucie 177 2.

Členem školské rady – zvoleným zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků – se stal

Mgr. Krček Jan

Tříleté volební období nově zvoleného člena ŠR bude od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024

30. 6. 2021

Za přípravný výbor pro volby:      

Mgr. Hana Vodová

Mgr. Marta Stuchlíková

Mgr. Stanislava Vocelová

Ředitel školy:   Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký