zsburesova

Další web používající WordPress

Absolventské práce

Pokyn ředitele školy k Absolventským pracím – aktualizace 12. října 2021

Šablona k Absolventským pracím

Názory bývalých žáků na Absolventské práce

Názory žáků 9. roč. ve školním roce 2010/2011 – aneb „Jak to vidím já“

„Absolventská práce si myslím, že mi dala hodně. Naučil jsem se pracovat na něčem dlouhodobém. Občas to pro mě bylo těžké, protože to bylo pro mě nové. Jsem rád, že jsem zvládnul obhajoby, protože jsem s ničím takovým neměl doposud zkušenosti. Jsem nakonec rád za tuto práci, protože si myslím, že se nám tyto zkušenosti budou v budoucnu hodit. Myslím si, že celková práce není složitá, nesmíme se na to však vykašlat. Když jsem svou práci obhajoval a když ze mě spadla tréma, tak mě to bavilo. V jednu chvíli jsem byl rád, že se mohu s někým podělit o svoje „dílo“. Pro mě to je dílo, protože jsem ještě nikdy nic takového nedělal a s finální podobou jsem byl spokojen. Zkrátka jsem pyšný na to co jsem vypracoval. A samozřejmě se odměna za práci dostavila a za to jsem byl nejšťastnějším.“

„…absolventská práce mi dala zkušenosti do budoucna a už vím, co to je za „fušku“ dát dohromady něco pořádného, co stojí za poslechnutí. Vždy se mi nepracovalo úplně nejlíp, ale když se dáte do práce a zaberete se do psaní, dá se vyplodit něco s celkem dobrou kvalitou. Nejhorší asi bylo, když jsem ještě nic neměl a musel jsem nějak začít. Řeknu to tak, že jsem sice věděl o čem bych mluvil před komisí a jak bych tu mou práci prezentoval, ale napsat do souvislého textu už tak jednoduché nebylo.

Samotná prezentace práce mě už nijak více nezatěžovala. Snažil jsem se říci jednoduše o tom, co jsem slyšel a co jsem se dočetl.

Když jsem svoji práci prezentoval, tak jsem si říkal, jestli na konec můžu mít nějakou poznámku v tom smyslu, že doufám že jste si z toho něco odnesli, ale to by byla vlastně hloupost, protože každý, kdo v komisi seděl, tak v té době žil. Ostatně, chtěl jsem svou práci přednést a prezentovat aspoň na dostačující, ale poté jsem dovršil toho, že jsem svou úlohu splnil a lidé vypadali, že se jim to líbilo. Na jednu stranu jsme byli trošku zaneprázdněni tou prací, ale na druhou stranu nám to přineslo spousty zkušeností. Podle mého názoru to je sice unavující, ale určitě už máme zkušenosti pro další studium, ve kterém bude takových prací ještě spousta.“

„Myslím si, že mi AP přinesla spousty nových zkušeností a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací. Při zpracovávání AP jsem se naučil pracovat s programem PowerPoint a zlepšil jsem si práci v programu Microsoft Word. Také velký přínos pro mě měla obhajoba AP. Obhajoba celoroční práce – to bylo něco nového, co jsme si všichni vyzkoušeli. Někomu se to povedlo a někomu zase ne. Se svým výkonem u obhajoby jsem byl spokojen, ale moje obhajoba mohla být lepší, kdybych jí věnoval více času….“

„…Vzala mi akorát čas, kterým jsem strávila psaním této práce. Myslím si, že i když mi vzala hodně času tak to byl dobře využitý čas. Byla to i zábava…“

„..Myslím si, že absolventská práce na konci 9. ročníku je užitečná, protože jí určitě využiji na dalších školách.“

„Moje absolventská práce na téma Kleopatra VII. mi dala mnoho nových znalostí, ale také zabrala spoustu času, to mi ale nějak nevadilo. Psát na téma, které jsem si sama vybrala a které mě bavilo, bylo pro mě zajímavé. Využila jsem i svých vlastní znalostí. Bylo také dobré, že jsme měli ke své práci své garanty, kteří nám pomáhali. Mě osobně můj garant velmi pomohl a podporoval mě. Se vším co jsem potřebovala a co jsem do své práce chtěla zahrnout, mi paní učitelka velmi pomohla. Jsem ráda, že jsme mohli dělat takovou práci, protože to využiji i na střední škole, gymnáziu. Obhajoby absolventských prací byly celkem dobré. Všichni měli sice ze začátku hroznou trému, ale nakonec to bylo celkem dobré, protože se každý o tom svém tématu rozmluvil a kolikrát se ani nedal zastavit.“

„Absolventská práce mi mnohem více dala než vzala. Bral jsem to jako přípravu na střední a vysokou školu. Téma jsem si vybral velmi dobře, protože sem se o toto téma už delší dobu zajímal a už i něco věděl. Vlastně jsem se i docela těšil co se (zvláště o Adolfu Hitlerovi) dozvím. Benito Mussolini byl osoba méně známá, ale i on mě zajímal díky tomu, že vedl fašistickou Itálii do druhé světová války i před ní. Dozvěděl jsme se spoustu nových věcí, jak o osobě Adolfa Hitlera, tak i o osobě Benita Mussoliniho. Dále jsem se naučil mnohem více pracovat s programy Microsoft Word, ve které sem dělal písemnou a obrázkovou část své práce a Microsoft PowerPoint, ve které jsem se věnoval prezentaci a obhajobě své práce. Určitě jsem zlepšil komunikaci s učiteli jak na konzultacích s garantem, tak i v následné obhajobě před členy z vedení školy a učitelského sboru.“

„Snad jediné co mi práce vzala byl čas a nervy, které k této práci prostě patří každý byl nervózní během obhajoby i před ní, ale to k tomu prostě patří. Času jsem práci věnoval velice mnoho, ale vyplatilo se to. Se známkou jsem byl velice spokojený. Určitě mi to dodalo sebevědomí.“

Vybráno doslovně z prací na téma: Co mi dala a vzala AP

Psáno po obhajobách AP v červnu 2011