zsburesova

Další web používající WordPress

Pozvánka na oslavu 50. výročí ZŠ Burešova (dříve Burešova I, Burešova II, následně sloučena i se ZŠ Chabařovická) Srdečně zveme
Prosíme rodiče, kteří mohou poskytnout škole chvojí (především z jedle, borovice nebo túje) na výrobu adventních věnců a svícnů v rámci vánočního
Milí rodiče, na 24. listopadu pro Vás chystáme tradiční Vánoční jarmark,který bude letos spojený s oslavou 50. výročí založení školy.
Z á k l a d n í    š k o l a ,  P r a h a   8,   B u r