zsburesova

Další web používající WordPress

Všichni dorazili na místo v pořádku a sníh tam je... https://www.cerna-ricka.cz/live-info-kamera/t1186 Mgr. David Jaroš
v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00 pracovník na telefonu: 731 159 172 v jiný čas – po předchozí domluvě                                                               Mgr.
Všechny podrobné informace k zápisu najdete na našich web. stránkách vpravo v zelené sekci pod nadpisem Zápisy do 1. ročníku
V sekci "ŠVP, Zážitkový kurz, Lyžařský kurz, zájezdy..." jsou aktualizované formuláře. Vyplněné formuláře spolu s kopií kartičky pojištěnce noste p.