zsburesova

Další web používající WordPress

V pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00h: pátek 3. 2. – pracovník na tel: 731 159 172 pondělí 6. 2. – pracovník
Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na 27. 1.
Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na 13. 1.
Děkujeme všem návštěvníkům školního jarmarku a oslav 50. výročí školy za příjemnou předvánočně vzpomínkovou pohodu, kterou v jeho průběhu pomáhali vytvořit.