zsburesova

Další web používající WordPress

Pražské poetické setkání – obvodní kolo

Ve dnech 20. a 21. března proběhla obvodní kola recitační přehlídky PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ. Pro všechny zúčastněné to byla velmi příjemná dopoledne. Již v předešlých letech jsme se mohli pochlubit pěknými výsledky v tomto oboru. Také letos si všech pět účinkujících, kteří byli vysláni reprezentovat naši školu, odneslo čestné uznání od odborné poroty.
Anetka Hrudková ze 4. B a Deniska Biskupová z 5. B postupují dokonce do krajského kola.
Alžbětka Jindráková ze 2. B byla oceněna za hravost ve svém přednesu, Adam Jurčík z 5. B za zaujetí textem a Max Fanta z 5. B za osobité pojetí.
Všem patří blahopřání a účinkujícím v krajském kole držíme palce.