zsburesova

Další web používající WordPress

COME and SHOW 2019

COME and SHOW 2019

Úspěchy našich žáků v anglickém jazyce

V tomto školním roce se ve dnech 16. a 17. dubna konal již 13. ročník celopražské soutěže Come and Show v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo přibližně 500 účinkujících z 20 pražských základních škol. Na základě svého výkonu byli zařazeni do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Třináctka nám přinesla mnoho skvělých výkonů a zajímavých ocenění:

V kategorii „Starter“ pro žáky 1. a 2. ročníku (jednotlivci) zazářila žákyně 2. C

Hanna Belák,

která kromě umístění ve zlatém pásmu za recitaci příběhu o nezkušeném kuřátku Chicken Licken získala zvláštní ocenění poroty za mimořádný výkon.

V kategorii „Starter“ pro žáky 1. a 2. ročníku (skupiny) získali zlaté pásmo žáci 2. C třídy:

Belák Hanna, Al –Hajjarova Sára, Bureš Vojtěch, Černý Adam, Černý Miroslav, Daněk Ondřej, Jankulár Kryštof, Klíma Martin, Kolářová Anna, Krčilová Monika, Kuklová Ema

za dramatizaci Kouzelník Ještěrka.

Všichni žáci, kteří soutěžili v této kategorii, pracovali pod vedením paní učitelky Mgr. Márie Adamcové.

V kategorii „Beginner“ pro žáky 3. – 4. ročníku (jednotlivci) získala zlaté pásmo za zpěv písně Tam dole v zátoce žákyně 3. C

Eliška Merunková

pod vedením paní učitelky Ing. Dany Beranové.

V kategorii „Advanced“ pro žáky 7. – 9. ročníku (skupiny) získali zlaté pásmo za recitaci básně Televize spisovatele Roalda Dahla žáci:

Veronika Luxíková z 9. B, Jakub Vrba z 9. C a Vojtěch Bareš z 8. A.

Skupinu připravila paní učitelka Ing. Dana Beranová.

Kategorii „Adavanced“ pro žáky 7. až 9. ročníku (jednotlivci) ovládl žák 9. C

Timofei Chulkov.

Za recitaci básně Raven Edgara Alana Poa se umístnil ve zlatém pásmu,

za zpěv písně Mad World, za klavírního doprovodu žákem 9. C Matoušem Bartošem, získal Timofei stříbrné pásmo,

ale především mu porota, jako žákovi 9. ročníku, udělila zvláštní cenu za dlouholetý přínos do soutěže Come and Show. Timofei dlouhodobě pracoval pod vedením paní učitelky Mgr. Márie Adamcové.

Letos nás mile překvapilo speciální ocenění poroty za dlouholetou práci paní učitelky Mgr. Márie Adamcové, která připravuje své talentované žáky do soutěže Come and Show nepřetržitě od jejího počátku.

Všem žákům za úspěšnou reprezentaci naší školy děkujeme.

Za předmětovou komisi anglického jazyka

Ing. Dana Beranová