zsburesova

Další web používající WordPress

Zeměpisná olympiáda

3. se konalo obvodní kolo Zeměpisné olympiády. Na 2. místě v kategorii A skončila Nikola Kubů (6. B), v kategorii B se na 2. místě umístil Michal Mašika (7. C) a v kategorii C obsadil 5. místo Jan Valtr. Všem zúčastněných děkujeme za vzornou prezentaci školy. Nikole a Michalovi gratulujeme k postupu a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.