zsburesova

Další web používající WordPress

Soutěž Come and Show

Letošní úspěchy našich žáků v anglickém jazyce

Come and Show

Dne 26. 3. 2013 se žáci naší školy zúčastnili oblíbené soutěže v anglickém jazyce Come and Show. Krajské kolo proběhlo na půdě organizátora soutěže – Základní škola Spořická, Dolní Chabry. Téměř 300 žáků z dvaceti škol soutěžilo ve 4 kategoriích jednotlivě i ve skupinách.

Naši žáci podali výborné výkony a zařadili se mezi nejlepší v rámci celé Prahy. Jako první překvapili ti nejmenší. Skupina žáků z 2. C – Šmejkalová Karolína, Vlček Jan, Siebertová Sofie-Nikol, Zummer Filip, Salvet Jakub a Slezák Jakub – upoutala diváky příběhem o nemocném sloníkovi a odborníky přesvědčila, že zařazení dramatizace do výuky cizího jazyka má důležitý význam při rozvíjení komunikačních dovedností. Skupinka jmenovaných žáků obsadila v kategorii „Starter“ 1. místo. Na soutěž je připravila paní učitelka Ing. Dana Beranová.

V kategorii „Beginner“ skupina čtvrťáčků – Mešková Kristýna, Nováková Agáta a Husák Adam ze 4. A, Turanová Anežka a Sasín Oliver ze 4. B a Zaoralová Markéta, Kroužková Pavlína, Havránek František a Slezáková Marie ze 4. C – také obsadila 1. místo. Pod vedením paní učitelky Mgr. Barbory Šupinové se představila veselou pohádkou „Tři prasátka a vlk“.

O další úspěch v této kategorii v rámci jednotlivců se postarala Novotná Markéta ze 3. B. Veselým pohádkovým příběhem získala 1. místo.

  1. místo za recitaci v kategorii „Intermediate“ obsadil i Výborný Michal ze 6. C. Oba dva žáky připravila paní učitelka Mgr. Mária Adamcová.

V kategorii „Intermediate“ soutěžila skupina žáků 5. ročníku. Žáci si pod vedením paní učitelky Ing. Dany Beranové připravili zajímavý příběh o Alence v říši divů. V silné konkurenci obsadili 2. místo ve složení – Otáhalová Michaela z 5. A, Fialová Anežka z 5. B, Chalupová Barbora z 5. A, Komárková Kristina z 5. B, Pánek Patrik z 5. B, Sozonov Mikhail z 5. C, Tocháček Marek z 5. A, Zummer Tomáš z 5. A, Dumalas Mikuláš z 5. A, Schejbalová Monika z 5. B a Zaoral Vojtěch z 5. B.

V kategorii „Advanced“ soutěžila Barbora Majerová ze 7. A. Svým zpěvem v rámci jednotlivců obsadila 3. místo.

Všem žákům za úspěšnou reprezentaci naší školy děkujeme. Děkujeme paní učitelkám, které děti na soutěž připravily. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Evě Votavové, která se žáky II. stupně připravila pro jednotlivé dramatické příběhy náročnou a hezkou scénu.

Za předmětovou komisi anglického jazyka
Mgr. Mária Adamcová