zsburesova

Další web používající WordPress

Pražské poetické setkání – školní kolo – březen 2017

Začátek března patřil již tradičně přehlídce nejlepších recitátorů 1. stupně naší školy. Téměř z každé třídy 2. – 5. ročníku se sešli tři recitátoři, aby ostatním předvedli své umění a potěšili sebe i okolí pěknými texty. Vyslechli jsme básně i úryvky z několika próz. Všichni byli pochváleni zvláště za vynikající výběr textů a za plné nasazení při svém výkonu. Užili jsme si pěkné chvilky a na závěr byli vyhlášeni nejlepší recitátoři.

  1. kategorie
    Viktorka Jeníčková – 2.B; Jirka Zástěra – 2.C
    postupující do obvodního kola: Barborka Skalská – 3.A; Elenka Pexidrová – 3.A
  2. kategorie
    Viktor Innemann – 5.A; Barunka Pečová – 5.B
    postupující do obvodního kola: Lucinka Linhartová – 4.D; Johanka Chytková – 4.B

Blahopřejeme a držíme palce do obvodního kola Pražského poetického setkání!