zsburesova

Další web používající WordPress

Cizí jazyky hravě – 2016/2017

Cizí jazyky hravě

Dne 30. listopadu se žáci naší školy zúčastnili konverzační soutěže Cizí jazyky hravě, kterou pořádá Základní škola Praha 6, náměstí Svobody 2. Soutěž probíhala v několika jazycích a věkových kategoriích. Naši školu reprezentovaly čtyři soutěžící týmy: jeden francouzský a tři anglické, od nejmladších po nejstarší.
V anglickém jazyce nás v kategorii žáků 1. až 2. ročníků zastupovala skupinka dětí z 2. B, kterou připravovala paní učitelka Mgr. Alice Plantová. Tým soutěžil ve složení Emma Štěpánková, Viktorie Jeníčková, Tereza Znamenáčková a Tereza Švertšalová.
Nejlépe se umístil anglický tým, který získal 2. místo v kategorii pro žáky 3. až 5. ročníků ve složení: Jiří Krejčí z 3. A, Kristián Skůček ze 4. D, Karolína Strieborná z 5. C a Tatiana Vlčková z 5. A.
V kategorii žáků od 6. po 9. ročníky předvedli výborné výkony Richard Páltik ze 6. A, Veronika Luxíková ze 7. B, František Havránek z 8. C a Matěj Douša z 9. A.
Oba dva starší týmy připravovala paní učitelka Ing. Dana Beranová.
Francouzský tým pod vedením paní učitelky Mgr. Kláry Zoubkové, který soutěžil ve složení Adéla Kubánková ze 7. A, Lucie Němečková z 8. B, Vojtěch Bubník a Ondra Sivák, oba z 9. B, obsadil třetí místo.
Všechny soutěžící týmy musely předvést jazykovou zručnost, pohotovost a tvořivost. Kromě předem připraveného přednesu písně nebo básně a také prezentace na zadané téma museli žáci obstát i ve vědomostním kvízu a improvizovaném rozhovoru, do kterého zakomponovali všechna vylosovaná slova. Všichni žáci byli do soutěže vybráni pro své skvělé jazykové dovednosti. Výkony soutěžících byly velice vyrovnané a každý z nich byl odměněn hodnotnou cenou.
Všem soutěžícím žákům děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho úspěchů s cizími jazyky.
Ing. Dana Beranová