zsburesova

Další web používající WordPress

Aktualně

1Příjímací řízení na střední školy ve šk.roce 2019 /2020

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další                          informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků              vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

https://www.cermat.cz/

Termíny jednotných příjímacích zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 13. května 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

2. Informační schůzky k přijímacímu řízení na střední školy

5. a 7. ročník: dne 13. 1. 2020 v 17:30 hod. ve sborovně školy, informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

9. ročník: dne 13. 1. 2020 v 18:15 hod. ve sborovně školy, aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Dne 13. 1. 2020 od 18 – 20 hod. bude administrativní pracovnice

paní Krulichová vydávat zákonným zástupcům žáků 9. tříd zápisové lístky.

Náhradní termín vyzvednutí zápisového lístku možný po domluvě:

e-mail: info@zsburesova.cz, tel: 286 880 955.