ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Zdroje informací o středních školách

Prvním předpokladem správného výběru střední školy je dostatek informací, které můžete získat:

a)V každoročně obnovovaných publikacích:

– brožury o jednotlivých typech škol v Praze a okolí (Informace o SOŠ, SOU, gymnáziích), vydává – PPP, Ohradní, P-4

– Atlas školství (žáci si mohou zapůjčit ve škole)

– propagační letáky a brožury středních škol.

b) Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří:

– navštivte nejméně dvě a více škol

– připravte si otázky týkající se: přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, uplatnění absolventů, ……apod.

c) Návštěvou výstavy „SCHOLA PRAGENSIS„ – propagace pražských středních škol.

Kongresové centrum Praha.
Čt. 28. 11. 2019 od 9.00 – 18.00
Pá. 29. 11. 2019 od 9.00 – 18.00
So. 30. 11. 2019 od 9.00 – 15.00

d) Na webových stránkách středních škol a dalších institucí.

Síť škol, základní informace o středních školách v ČR, informace k problematice přijímacího řízení:

www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.vzdelani.cz, www.stredniskoly.cz, www.stredniskoly.eu,       www.flecr.cz,   www.registrskol.cz

e)PROFI TESTY

24. 10. nebo 25. 10. 2019 ve škole  (zájemci dostnou kokrétní infromace do ŽK)

Následně individuální konzultace s psychologem na základě skupinového vyšetření dítěte o jeho schopnostech, osobních předpokladech, zájmech, požadavcích a možnostech řešení při volbě střední školy.

f) V Informačním a  poradenském středisku pro volbu povolání (IPS)

Informace ze sféry práce tzn.: charakteristiky povolání – charakteristiky pracovních nároků, pracovního prostředí, nutnost dosaženého vzdělání pro výkon povolání, možnosti uplatnění v praxi, výběr SŠ,…. .

Adresa:

IPS pro volbu a změnu povolání, Domažlická 11, Praha 3, tel: 950 178 305 – 307

(Konzultace je bezplatná, potřeba předem telefonicky objednat).

g) U výchovné poradkyně na ZŠ.

Konzultační hodiny: každou středu od 15:30 – 17 hod. Možné dohodnout i jiný termín.

Tel: 286 880 955 – linka 25, e-mail: hochova@zsburesova.cz

h) Při výběru povolání a SŠ je důležité zvážit poznatky a informace o dítěti:

– schopnosti, zájmy, dovednosti

– dovednost a schopnost učit se

– studijní ambice a motivace ke studiu

– prospěch ve škole

– zdravotní stav.