zsburesova

Další web používající WordPress

Aktuality

Informační schůzky k přijímacímu řízení na střední školy

5. a 7. ročník: dne 16. 1. 2023 v 17:30 hod. ve sborovně školy, informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

9. ročník: dne 16. 1. 2023  v 18:15 hod. ve sborovně školy, aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy.

Dne 16. 1. 2023 od 18 – 19:30 hod. bude administrativní pracovnice vydávat zákonným zástupcům žáků 9. tříd zápisové lístky.

Náhradní termín možný po domluvě: e-mail: info@zsburesova.cz,  tel: 286 880 955

Přijímací řízení na střední školy ve šk. roce 2022 /2023

Právní úprava přijímacího řízení, termíny jednotné přijímací zkoušky a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

PaedDr. Renata Hochová, výchovná poradkyně