zsburesova

Další web používající WordPress

Aktuality

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo pokračování možnosti čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi,
Ředitel školy vyhlásil dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na 29. 9.
Všichni účastníci jsou v pořádku na místě. Mgr. Marta Stuchlíková
Všechny aktualizované informace k letošnímu zážitkovému kurzu najdete v červené sekci: "ŠVP, Zážitkový kurz,...". zde Mgr. Marta Stuchlíková