zsburesova

Další web používající WordPress

Aktuálně

  1. Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve šk. roce 2023 -2024

V současné době probíhá legislativní proces týkající se podoby přijímacího řízení na střední školy. Úpravy směřují k možnosti elektronického podávání přihlášek a k centrálnímu stanovení pořadí žáků, kteří budou na střední školy přijati.

Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři.

V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde od 1. 1. 2024 nejen k procesní změně, ale i ke změně některých termínů (např. podání přihlášek do 20. února).

Termíny a podání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, konání a zveřejnění výsledků talentové zkoušky zůstávají v platnosti.

2. Přihlášky na střední školy do oborů s talentovou zkouškou, na konzervatoře a Gymnázia se sportovní přípravou

Přihlášky se podávají řediteli střední školy do 30. 11. 2023.

Žáci, kteří si budou podávat přihlášku na výše uvedené školy nahlásí tuto skutečnost výchovné  poradkyni nejpozději do 13. listopadu 2023.

Následně dostanou informace k vyplnění přihlášek a k organizaci přijímacího řízení. Každý žák si může podat 2 přihlášky.

3. Konzultace k volbě povolání a střední školy v rámci individuálních konzultací

V pondělí 13. 11. 2023 mohou zájemci ve škole od 16 – 19:30 hod. konzultovat volbu povolání a střední školy s výchovnou poradkyní Renatou Hochovou (v kanceláři ZŘ) nebo se speciální pedagožkou Silvií Kopečkovou (v knihovně 2. stupně, ve 3. patře v budově A).

4. Další informace

MŠMT ČR  – k přijímacímu řízení

CERMAT –  k jednotné přijímací zkoušce