zsburesova

Další web používající WordPress

Aktuálně (k 12. 1. 2024)

1 . Zdroje informací k přijímacímu řízení na střední školy 2023 -2024

(nadpisy = odkazy na dané stránky)

Přihlášky na střední školy

  • – videa: jak zadat přihlášku do DIPSY, algoritmus přiřazování uchazečů, informace pro žáky a rodiče, formuláře,…

Jak na identitu občana  

MŠMT

Cermat

Trénuj a uč se!

2. Informace pro žáky 9. ročníku:

Prezentace ze schůzky a další informace jsou vkládány do kurzu v Classroomu. 

3. Přijímací zkoušky na střední školy:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1.      termín: pátek 12. dubna 2024

2.      termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.      termín: úterý 16. dubna 2024

2.      termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1.      termín: pondělí 29. dubna 2024

2.      termín: úterý 30. dubna 2024

PaedDr. Renata Hochová