zsburesova

Další web používající WordPress

Aktuální informace z 5. 5. 2020 k postupnému zpřístupňování školy


Aktuální informace z 5. 5. 2020 k postupnému zpřístupňování školy

Nedojde-li ke změnám, tak:

11. 5. bude škola zpřístupněna pro zájemce z 9. ročníku, učit budeme pouze Matematiku a Český jazyk, hlavním cílem je příprava žáků k přijímacím zkouškám. Všichni rodiče žáků 9. tříd již obdrželi první potřebné informace a další jim ještě budou včas doručeny.

od 25. 5. bude škola zpřístupněna zájemcům z 1. stupně školy. Kdo bude mít o tuto výuku zájem a které paní učitelky budou moci do třídy nastoupit, budeme zjišťovat až na poslední chvíli, jen několik dní před samotným otevřením školy; nemá smysl vytvářet s velkým předstihem seznamy, které by se pak stejně měnily dle vývoje situace. Z žáků budeme vytvářet skupiny do počtu 15, pravděpodobně podle toho, zda budou zůstávat ve škole na oběd a do družiny (a jak dlouho v samotné družině). Ve skupinkách proto nebudou děti pouze z jedné třídy a mnohé z nich bude učit jiná pí učitelka (asistentka) než je ta „jejich“ a ve družině je také může mít jiná pí vychovatelka, než jsou zvyklé. Výuka bude cca v rozsahu toho, co žáci probírají v rámci distanční výuky; výjimky nad vymezený rozsah mohou být pro žáky z 5. tříd, kteří se připravují k přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia.

Doufáme, že zájemců nebude více, než nám umožní počet přítomných pedagogů (učitelek, asistentek, …), abychom nemuseli někoho odmítat (a volit, kdo by to měl být). Budou-li některé pí učitelky přetíženy výukou ve škole, může se stát, že část výuky distanční za ně převezme učitelka jiná.

Pozdější přihlášení k docházce nebude možné, kdo se nepřihlásí, zůstane pravděpodobně na distanční výuce až do konce školního roku.

Kroužky jako takové se konat nebudou (nelze smíchávat děti z různých skupin), ale pí vychovatelky budou s žáky co nejvíce mimo budovu školy (na hřištích apod.). V čase ŠD bude proto nutné důrazně vymáhat dodržování zákazu vstupu do areálu školy pro veřejnost.

Předpokládáme, že pro žáky docházející do školy od 25. 5. již bude v provozu jídelna a  odpolední družina (ranní družina nikoliv) a to i pro nepřihlášené děti; škola bude muset splnit veškerá hygienická opatření, která se vztahují k současnému ohrožení COVID-19. Kromě jiného bude zákaz vstupu rodičů (doprovodu žáků) do budovy školy, žáci s sebou budou muset mít roušku (resp. dvě – aby měli 1 náhradní) apod. Detaily zašleme přihlášeným žákům.

Školy v přírodě se neuskuteční.

Nevyčerpané družinovné, platby za kroužky, platby na plavání ŠD apod. budeme v červnu a červenci vracet, před tím si ještě vyžádáme souhlas dotčených s využitím přeplatku na úhradu pomůcek na září a potvrzení účtu, kam má přeplatek být zaslán.

Klasifikace na konci školního roku bude vycházet zejména ze známky v pololetí a ze známek, které žáci obdrželi (obdrží) při výuce ve škole, podpůrnou hodnotu mohou mí výsledky z doby distanční výuky. V případě nespokojenosti budou moci rodiče požádat o přezkoušení hned na začátku července.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že žáci 6., 7. a 8. r. se do konce školního roku do školy asi nevrátí.

Ivo Mlejnecký, řed. školy