ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Den bez úrazů – březen 2014

března proběhla na naší škole tradiční akce pro žáky 2. ročníků – „Den bez úrazů“. Děti si v tento den opět zopakovaly, jak se chovat v různých nebezpečných situacích, které jim může přinést život. Povídaly si např. o nebezpečných předmětech, s kterými se můžou setkat, o manipulaci s nimi, zkoušely správně zatelefonovat na krizové linky a také si zopakovaly důležitá telefonní čísla. Připomněly si také ta nejdůležitější pravidla silničního provozu, …
Celým dnem je provázeli a velmi pěkně vedli žáci 5. C. Právě proto se druháčkům zdála celá akce zábavná a byla o to cennější, že si odnesli spoustu praktických rad a informací do svého života.