zsburesova

Další web používající WordPress

Den bez úrazů

V pondělí 26. 3. 2012 se konal Den bez úrazů organizovaný každým rokem pro druhé třídy. Cílem této akce je upozornit děti na různá nebezpečí doma, ve škole i venku. Zároveň se seznamují s tím, jak se mají správně chovat v určitých situacích. Při plnění úkolů se děti učily např. telefonovat na krizové linky, opakovaly si pravidla silničního provozu, seznámily se s nebezpečnými předměty, učily se využívat ochranné pomůcky, vyzkoušely si i to, jak se cítí člověk, který nevidí. Úkolů bylo hodně a naši druháčci je splnili výborně.
Celé dopoledne pro své spolužáky pomáhali zorganizovat žáci 8. C. A byla to také jejich zásluha, že se celá akce velmi vydařila.