ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Den vysvědčení – 30. 1. 2020

Dne 30. 1. 2020 – vydání vysvědčení:

  1. st. – vysvědčení se vydává poslední hodinu dopoledního vyučování tohoto dne (4. B, D – před plaváním)

odpadá odpolední vyučování 2. roč., 4. A, C

(družina bez kroužků ŠD – externí kroužky probíhají)

celý 2. st. – výdej vysvědčení 6. hod s TU – odpadá odpolední vyučování

konce v jednotlivých roč. + odchod na oběd:

  •  9. roč. 13:20
  •  8. roč. 13:25
  •  6. a 7. roč. 13:30