zsburesova

Další web používající WordPress

Dny otevřených dveří a zápis do 1. ročníku

Termíny dnů otevřených dveří a zápisu do 1. ročníku

Ve dnech 23. a 24. 3. 2022 (8 -16 hod.) plánujeme ve škole dny otevřených dveří a ve středu 23. 3. 2022 od 17.30 hod. informační schůzku pro rodiče možných budoucích prvňáčků.

Zápis do 1. ročníku by měl proběhnout ve dnech 4. a 5. 4. 2022 (14 -18 hod.)

Plánované  akce  budou organizovány s ohledem na platná epidemiologická opatření,  aktuální informace o průběhu akcí budou zveřejněny na webových stránkách školy.

PaedDr. Renata Hochová, zástupkyně ředitele