zsburesova

Další web používající WordPress

Funkčnost pevných linek obnovena

Funkčnost pevnýchlinek se podařilo obnovit mnohem dříve, než nám bylo „slibováno“, v případě potřeby byste se měli opět dovolat tak, jak jste byli zvyklí.

Ivo Mlejnecký, řed. školy

*Pro přesnost: nejedná se o „pevné“ linky v pravém smyslu slova, jsou poskytovány mobilním operátorem.