zsburesova

Další web používající WordPress

II. informace k aktuální situaci v přijímání žáků ke školní docházce od září 2023

(k 18. 4. 2023)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k zápisu do ZŠ Burešova jste k dnešnímu dni 18. 4. 2023 přivedli celkem 163 dětí. Po vyřešení většiny žádostí o odklad školní docházky apod. jsme k dnešnímu dni již mohli přijmout všechny zájemce z kritérií I. a II. (trvalé bydliště ve spádové oblasti a trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází).

Aktuálně to vypadá tak, že losování* náhradníků o pořadí na místa, která by se ještě mohla uvolnit, se tak uskuteční mezi 24 uchazeči splňujícími kritérium III. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a bez sourozence, který by už do ZŠ Burešova docházel) s tím, že 25. náhradníkem bude uchazeč splňující splňujícím kritérium  IV. (trvalé bydliště mimo Prahu 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází).

Nedojde-li v nejbližších hodinách k nějakým nečekaným výkyvům, 13 dětí splňujících kritérium V. (všichni bydliště mimo Prahu 8 a bez sourozence v ZŠ Burešova) budeme muset zřejmě odmítnout již nyní.

Ty z vás, kteří budete čekat na výsledek losování a na to, zda se nějaké místo uvolní, musím znovu požádat o trpělivost. Zápisy do jiných škol probíhají až do konce dubna a pokud někdo z našich již přijatých spádových dětí chce zkoušet štěstí i jinde, čeká, až jak dopadne tam, než nám sdělí, že u nás nenastoupí.

Všechny, jejichž děti budou přijaté na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, moc prosíme, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolnění místa, nemuseli nechávat v nejistotě a mohli přijmout jiné děti.

K zajištění rovných šancí se ve sborovně školy uskuteční veřejné losování* o pořadí, v jakém mohou být další žáci postupně přijímáni vždy, když se uvolní kapacita po rozhodnutí o OŠD nebo přijetí některého dítěte na jinou školu, odstěhování se apod. Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Burešova je možné přijímat vždy jen do naplnění kapacity 1. tříd.

Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Průběžně aktualizovaný Seznam přijatých (jejich registračních čísel) je zveřejňován na WWW.zsburesova.cz a u vchodu do školy.

*Losování se uskuteční ve středu 19. 4. 2023 v 17:00 ve sborovně školy, bude pravděpodobně mezi žáky splňující kritérium III. a IV. Přesné počty a skupiny losovaných „čekatelů“ budou dle aktuální situace definitivně stanoveny v den losování.

Losování je veřejnosti přístupné, zváni jsou zejména rodiče dětí, jejichž pořadí bude losováno

Možnost nahlédnout do spisu bude ve čtvrtek 20. 4. od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 (lze i rezervovat termín na info@zsburesova.cz.). Pro ty, kteří vědí, že budou přijati, či jim bude odsouhlasen odklad školní docházky, využití moc smysl nemá.

18. 4. 2023

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel školy