ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

IKEA – pomáháme vyrůst

V září roku 2011 vyhlásilo sdružení TEREZA a IKEA Česká republika, s.r.o. grantovou výzvu pro školy zapojené v mezinárodním programu Les ve škole – škola v lese, spadající do zájmových oblastí IKEA. Záměrem grantové výzvy je podpořit projekty realizované v rámci Dne země ke zlepšení životního prostředí školy nebo jejího dopadu na životní prostředí. Podpořeno bude maximálně 20 škol. Na naší škole vznikl projekt, ve kterém není dětem lhostejné, jak vypadá les v blízkém okolí školy. Nejen, že se děti učí o lese a v rámci projektu získají i nové pracovní materiály. Následně vypracují velkoplošné práce o lese a životním prostředí, ale také přidají ruku k dílu.
Již dlouhá léta spolupracujeme s odborníky z organizace Lesy hl.m.Prahy a i v tomto projektu nám pomohou. Čeká nás „sázecí“ a „uklízecí“ den v Ďáblickém háji. V období mezi 10. – 15. dubnem 2012 budeme sázet nové stromky. Velmi se na tuto akci těšíme, neboť pak můžeme chodit kontrolovat a starat se o naše nové stromečky. A aby se jim dařilo lépe, 20. dubna 2012 máme naplánovaný „uklízecí“ den. To znamená, že vezmeme velký krajíc chleba a pití, pracovní oblek a nářadí a vyrazíme do přidělené části lesa, který zbavíme papírků a igelitů. Doufáme, že se nám vše podaří, že počasí nám bude přát a naše snažení bude mít reálný cíl.