zsburesova

Další web používající WordPress

Informace k aktuální situaci v přijímání žáků ke školní docházce od září 2023 v ZŠ Burešova

(k 6. 4. 2023)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k zápisu do ZŠ Burešova jste k dnešnímu dni přivedli celkem 161 dětí. Z uvedeného počtu 118 dětí splňuje kritérium I. (trvalé bydliště ve spádové oblasti), 4 děti splňují kritérium II. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází), 25 dětí splňuje kritérium III. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a bez sourozence, který by už do ZŠ Burešova docházel), 1 dítě splňuje kritérium IV. (trvalé bydliště mimo Prahu 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází) a 13 dětí splňuje kritérium V. (všichni mimo Prahu 8, bez sourozence v ZŠ Burešova). Tak veliký zájem nás samozřejmě těší, ale přinesl s sebou i starosti – do čtyř tříd, které můžeme otevřít, můžeme z kapacitních důvodů přijmout maximálně 104 dětí.

Ty z vás, kde přijetí není rovnou zaručené (bydlištěm ve spádové oblasti), musím požádat o trpělivost. Podle našich zkušeností z minulých let se totiž budou celkové počty opravdových zájemců ještě několik dní až týdnů dost měnit a upřesňovat. Z uvedených 161 dětí u zápisu již u 11 podali rodiče žádost o odklad školní docházky a vedle toho ještě dalších několik rodičů avizovalo, že žádost o odklad školní docházky zvažuje. Několik dětí nechali rodiče zapsat i na jiné škole – nevíme tak, kde opravdu nastoupí, když je přijme i jiná škola. A mohou se ještě nějaké další děti přistěhovat či odstěhovat.

Všechny, jejichž děti budou přijaté na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, moc prosíme, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolnění místa, nemuseli nechávat v nejistotě a mohli přijmout jiné děti.

Vzhledem k výše uvedenému mohu v tuto chvíli garantovat pouze to, že – pokud zákonní zástupci splní všechny administrativní náležitosti:

  • určitě přijmeme všechny žáky z naší spádové oblasti (kritérium I.)
  • pravděpodobně přijmeme i všechny děti z P8, kteří u nás mají sourozence (kritérium II.),
  • je naděje i pro přijetí několika dětí s bydlištěm v Praze 8, kteří u nás sourozence nemají (kritérium III.) a možná i dítěte s trvalým bydlištěm mimo Prahu 8, které u nás sourozence má (kritérium IV.)
  • jen malou šanci mají děti ze zbývající skupiny, tj. s bydlištěm mimo Prahu 8 a bez sourozenců v naší škole (kritérium V.).

K zajištění rovných šancí se ve sborovně školy uskuteční veřejné losování* o pořadí, v jakém mohou být další žáci postupně přijímáni vždy, když se uvolní kapacita po rozhodnutí o OŠD nebo přijetí některého dítěte na jinou školu. Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Burešova je možné přijímat vždy jen do naplnění kapacity 1. tříd.

Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Průběžně aktualizovaný Seznam přijatých (jejich registračních čísel) bude zveřejňován na WWW.zsburesova.cz a u vchodu do školy (poprvé někdy dnes – 6. 4. 2023).

*Losování se uskuteční ve středu 19. 4. 2023 v 17:00 ve sborovně školy, zatím to vypadá, že bude pravděpodobně mezi žáky splňující kritérium II, III. a IV. Přesné počty a skupiny losovaných „čekatelů“ budou dle aktuální situace definitivně stanoveny v den losování.

Losování je veřejnosti přístupné, zváni jsou zejména rodiče dětí, jejichž pořadí bude losováno

Možnost nahlédnout do spisu bude ve čtvrtek 20. 4. od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 (lze i rezervovat termín na info@zsburesova.cz.). Pro ty, kteří vědí, že budou přijati, či jim bude odsouhlasen odklad školní docházky, využití moc smysl nemá.

6. 4. 2023

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký

ředitel školy