zsburesova

Další web používající WordPress

Informace k aktuální situaci v přijímání žáků ke školní docházce v ZŠ Burešova

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

k zápisu do ZŠ Burešova jste k 9. 4. 2024 přivedli celkem 136 dětí. Z uvedeného počtu:

  • – 108 dětí splňuje kritérium I. (trvalé bydliště ve spádové oblasti),
  • – 4 děti splňují kritérium II. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází),
  • – 16 dětí splňuje kritérium III. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a bez sourozence, který by už do ZŠ Burešova docházel),
  • – 4 děti splňují kritérium IV. (trvalé bydliště mimo Prahu 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází
  • – 4 děti splňují kritérium V. (všichni mimo Prahu 8, bez sourozence v ZŠ Burešova).

Tak veliký zájem nás samozřejmě těší, ale přinesl s sebou i starosti – do čtyř tříd, které můžeme otevřít, můžeme z kapacitních důvodů přijmout maximálně 104 děti. Ty z vás, kde přijetí není rovnou zaručené bydlištěm ve spádové oblasti, musím požádat o trpělivost. Podle našich zkušeností z minulých let se totiž budou celkové počty opravdových zájemců ještě několik dní až týdnů měnit a upřesňovat. Z uvedených 136 dětí u zápisu již u 5 podali rodiče žádost o odklad školní docházky a vedle toho ještě několik dalších rodičů avizovalo, že žádost o odklad školní docházky zvažuje. Několik dětí pravděpodobně nechali rodiče zapsat i na jiné škole – nevíme tak, kde opravdu chtějí nastoupit, když je přijme i jiná škola. A mohou se ještě nějaké další děti přistěhovat či odstěhovat. Moc prosíme všechny, kteří budou přijati na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolněné místo, nemuseli nechávat v nejistotě a mohli přijmout jiné děti. Vzhledem ke zkušenostem z minulých let a výše uvedenému mohu v tuto chvíli sdělit, že – pokud zákonní zástupci splní všechny administrativní náležitosti:

  • – určitě přijmeme všechny žáky z naší spádové oblasti (kritérium I.),
  • – téměř jistě přijmeme všechny další žáky z Prahy 8, kteří u nás mají sourozence (kritérium II.),
  • – s velkou pravděpodobností přijmeme žáky s bydlištěm v Praze 8, kteří už u nás sourozence nemají (kritérium III.)
  • – je i naděje že přijmeme  děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu 8, které u nás sourozence mají (kritérium IV.) a „nenulovou“ šanci mají i děti ze zbývající skupiny, tj. s bydlištěm mimo Prahu 8 a bez sourozenců v naší škole (kritérium V.).

Musíme však čekat na rozhodnutí těch, kteří zvažují odklad školní docházky a také se rozhodují mezi více školami, což trvá týdny, u těch posledních i více než měsíc. Mezi dětmi, kde přijetí není hned jisté, budeme losovat*, mohou být přijaty až po vyjasnění situace u ostatních zapisovaných.

Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Průběžně aktualizovaný Seznam přijatých (jejich registračních čísel) bude zveřejňován na WWW.zsburesova.cz  a u vchodu do školy (poprvé 9. 4. 2024).

*Losování se uskuteční ve středu 17. 4. 2022 v 17:00 ve sborovně školy, bude o pořadí, v jakém budou případně postupně přijati další žáci, když se uvolní místo. Dle našich zkušeností to vypadá, že by se mohlo podařit nakonec přijmout všechny – nebo téměř všechny – opravdové zájemce. Přesné počty a skupiny (dle kritéria pro přijetí) budeme losovat, budou stanoveny dle aktuální situace v den losování. Losování je veřejnosti přístupné.

Možnost nahlédnout do spisu bude ve čtvrtek 18. 4. od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 (lze rezervovat termín na info@zsburesova.cz.). Pro ty, kteří vědí, že budou přijati či jim bude odsouhlasen odklad školní docházky, využití této možnosti moc smysl nemá.

Děkuji za pochopení

10. 4. 2024                                                                                                                        Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký ředitel školy