ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Informace k aktuální situaci v přijímání žáků ke školní docházce v ZŠ Burešova

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

kapacita naší školy 1000 žáků je v současnosti zaplněna 986 žáky. Máme tedy 14 volných míst a předpokládáme, že s koncem školního roku odejde 75 žáků 9. tříd, tj. od září máme „jistých“ 89 volných míst. Vedle toho očekáváme, že bude úspěšných cca 11 až 20 žáků při přechodech z 5. a 7. ročníku na víceletá gymnázia. Jsme však také povinni udržovat si „přiměřenou rezervu“ pro žáky všech ročníků, kteří by se případně přistěhovali do spádové oblasti, a kterým jsme povinni kdykoliv umožnit přestup na naši školu.

K zápisu do ZŠ Burešova jste k dnešnímu dni (16. 4. 2021) přivedli celkem 137 dětí. Z uvedeného počtu 109 dětí splňuje kritérium I. (trvalé bydliště ve spádové oblasti), 8 dětí splňuje kritérium II. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází), 9 dětí splňuje kritérium III. (trvalé bydliště mimo spádovou oblast v Praze 8 a bez sourozence, který by už do ZŠ Burešova docházel), 2 děti splňují kritérium IV. (trvalé bydliště mimo Prahu 8 a se sourozencem, který už do ZŠ Burešova dochází) a 9 dětí splňuje kritérium V. (všichni mimo Prahu 8, bez sourozence v ZŠ Burešova). Tak veliký zájem nás samozřejmě těší, ale přinesl s sebou i starosti – do čtyř tříd, které můžeme otevřít, můžeme z kapacitních důvodů přijmout maximálně 100 dětí (viz výše uvedené výpočty). Budeme proto muset některé zájemce odmítnout z kapacitních důvodů.

Ty z vás, kde přijetí není rovnou zaručené (bydlištěm ve spádové oblasti), musím požádat o trpělivost. Podle našich zkušeností z minulých let se totiž budou celkové počty opravdových zájemců ještě několik dní až týdnů měnit a upřesňovat. Z uvedených 137 dětí u zápisu již u 12 podali rodiče žádost o odklad školní docházky a vedle toho ještě dalších několik rodičů avizovalo, že žádost o odklad školní docházky zvažuje. Několik dětí pravděpodobně nechali rodiče zapsat i na jiné škole – nevíme tak, kde opravdu chtějí nastoupit, když je přijme i jiná škola. A mohou se ještě nějaké další děti přistěhovat či odstěhovat.

Moc prosíme všechny, kteří budou přijati na jinou školu a budou vědět, že k nám nenastoupí, aby nás o tom co nejdříve informovali, abychom nemuseli zbytečně čekat na uvolněné místo, nemuseli nechávat v nejistotě a mohli přijmout jiné děti.

Vzhledem k výše uvedenému mohu v tuto chvíli garantovat pouze to, že – pokud zákonní zástupci splní všechny administrativní náležitosti:

  • přijmeme všechny žáky z naší spádové oblasti (kritérium I.) a všechny další žáky z Prahy 8, kteří u nás mají sourozence (kritérium II.).
  • budeme losovat* mezi zbývajícími po skupinách, tj. mezi zájemci z Prahy 8, kteří už u nás sourozence nemají (kritérium III.), mezi dětmi s trvalým bydlištěm mimo Prahu 8, které u nás sourozence mají (kritérium IV.) a ostatními – s bydlištěm mimo Prahu 8 a bez sourozenců v naší škole (kritérium V.

Až budeme vědět více, budeme Vás informovat. Průběžně aktualizovaný Seznam přijatých (jejich registračních čísel) bude zveřejněn na WWW.zsburesova.cz. a u vchodu do školy.

*Losování se uskuteční 21. 4. 2021 v 17:00 ve sborovně školy, bude mezi žáky po skupinách, dle kritérií, a bude o pořadí, v jakém budou případně postupně přijati, když se uvolní místo. Nejprve se bude losovat ve III. kritériu, poté ve IV. a nakonec v V. kritériu.

Dle našich zkušeností to vypadá, že by se mohlo podařit nakonec přijmout všechny děti z kritéria III. i IV., ale děti z kritéria V. mají šanci menší. Přesné počty a skupiny losovaných budou dle aktuální situace stanoveny v den losování, nelze ani vyloučit, že všichni z kritéria III. už budou moci být před tím přijati bez losování a losovalo by se pak jen ve skupinách IV. a V.

Z karanténních důvodů bude letos losování veřejnosti nepřístupné.

Možnost nahlédnout do spisu bude 22. 4. od 8:00 do 10:30 a od 14 do 17 hod. (prosíme, rezervujte si přesný čas na info@zsburesova.cz). Pro ty, kteří vědí, že budou přijati či jim bude odsouhlasen odklad školní docházky, využití moc smysl nemá.

Děkuji za pochopení

 16. 4. 2021

Bc. Mgr. Ivo Mlejnecký, ředitel školy