zsburesova

Další web používající WordPress

Informace k plošnému testování 8. a 15. 11. 2021

Informace k plošnému testování 8. a 15. 11. 2021 dle usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2021 č. 950

(známé škole k 3. 11. 2021)

Dosavadní platná protiepidemická opatření ve škole se významně nemění. Zatím se u nás předpokládají testy dvakrát, a to v pondělky 8. a 15. 11., vždy na začátku vyučování. V naší škole máme dva druhy neinvazivních antigenních testů – Sejoy a Genrui – oba typy již žáci znají. Postup bude stejný jako při předchozích testováních:

– V daných termínech každý žák otestuje sám sebe, vždy pod dohledem učitelky ve své třídě. Žáci 1. ročníku se budou testovat ve školní jídelně a může tam s nimi být i jeden rodič (1. A, 1. B – příchod žáků k jídelně s rodiči v 7:30, 1. C, 1. D – příchod s rodiči v 8:00).

Žáci, kteří se v den testování při příchodu do školy opozdí (do 10:00), musí jít k zadnímu vchodu do školy a situaci řešit s pověřenou osobou (zvonek na pí hospodářku), prosíme o důsledné dodržování jednotlivým třídám daných časů příchodů do školy; nebude-li někdo ve škole přítomen v termínu společného testování vůbec, absolvuje testování při prvním příchodu do školy, po předchozí domluvě se svým třídním učitelem.

Žáci, kteří v den testování využijí ranní družinu, budou mít až do testování trvale zakryty nos a ústa rouškami.

Pokud rodiče budou chtít, aby se děti testovaly jiným testem, než má k dispozici škola, bude jim to umožněno, daný antigenní test však musí být ze seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021 a dítě musí umět samo test ve škole použít.

Testovat se nebudou žáci:

  1. kteří prokáží, že jsou již plně očkovaní
  2. kteří prokáží, že prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 6 měsíci (180 dny)
  3. kteří předloží aktuální potvrzení o testování s negativním výsledkem jinde (nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2)
  4. jejichž rodiče-zákonní zástupci s testováním nesouhlasí; pokud rodiče s testováním nesouhlasí, musí to dát škole včas prokazatelně najevo (písemně, mailem, datovou schránkou …). Netestovaný žák bude muset mít trvale zakrytý nos i ústa rouškou po celou dobu pobytu ve škole – tedy i při výuce, dílčí omezení pro něj může nastat i při sportovních aktivitách apod.; odmítne-li rodič u svého dítěte i nošení roušky, nemůže žák školu navštěvovat (tuto absenci již škola nemusí omluvit, bude posuzována individuálně). Účinnost opatření je na dobu trvání screeningového testování, tj. zatím do 21. 11. 2021.

Výjimky a změny výše uvedeného nejsou vyloučeny …

Ivo Mlejnecký, ř.š.