ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Informace k plošnému testování žáků od 6. 12. 2021 do 28. 2. 2022

(známé škole k 3. 12. 2021)

Dosavadní praxe testování se zatím nemění. Předpokládají se testy každé pondělí (bude-li dnem školní výuky) a typy testů již žáci znají. Udělali jsme další úpravy rozvrhu, aby na testování tříd v pondělí ráno připadala třídnická hodina (týká se zejména 2. stupně školy). Postup bude stejný jako při předchozích testováních.

Nebude-li někdo přítomen na testování v pondělí ve stanoveném čase, bude otestován při prvním příchodu do školy poté (v pondělí do 10:00 u zadního vchodu do školy – zvonit na pí hospodářku; později nutná předchozí domluva s třídním učitelem).

Testování není bariérové, proto pokud se žáci neotestují a ani neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v předchozích týdnech (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem).

Účinnost opatření je na dobu trvání testování, tj. zatím do 28. 2. 2022.

Výjimky a změny výše uvedeného nejsou vyloučeny …

Ivo Mlejnecký, ř.š.