zsburesova

Další web používající WordPress

Informace k výstražné stávce ohlášené školskými odbory na 27. 11. 2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků naší školy,

jak asi víte, ČMOS PŠ vyhlásil na 27. 11. 2023 výstražnou stávku pracovníků ve školství.

Důvody, proč se odbory k vyhlášení stávky rozhodly, jsou publikovány v řadě médií. Předseda odborů se obrací i na vás-rodiče dopisem, který si můžete přečíst dále.

Jak tyto argumenty vnímáte, je věcí každého z Vás.

V naší škole k dnešnímu dni (pondělí 20. 11.) téměř všichni zaměstnanci deklarovali, že se s důvody stávky ztotožňují, požadavky odborářů podporují a jsou připraveni stávkovat.

Přestože jednání již probíhala řadu měsíců, ministr školství a předseda odborů sdělili, že se ve středu 22. 11. ještě jednou sejdou a budou dále jednat, zda by nenašli nějaký kompromis, aby se stávka konat nemusela. Zaměstnanci jsou však povinni nejpozději 3 pracovní dny před konáním stávky (t.j. do 22. 11.) sdělit zaměstnavateli, zda budou stávkovat nebo ne. Teoreticky tak ještě ve středu mohou i změnit názor.

Zejména pro rodiče žáků 1. stupně může být problematické zajistit si pro své dítě hlídání, a to zejména pokud se o této potřebě dozví na poslední chvíli. Jsme však v situaci, kdy vám až ve středu večer, resp. ve čtvrtek ráno budeme moci definitivně potvrdit, zda stávka bude a v jakém rozsahu. Proto dnes alespoň tato předběžná informace:

Nedojde-li do středy 22. 11. 2023 k zásadnímu posunu v jednáních mezi odbory a ministrem školství (vládou) a v postojích zaměstnanců, celá škola bude zřejmě ve stávce a nebude k dispozici dostatek zaměstnanců, kteří by zajistili nad žáky alespoň dohled. Žádní žáci  proto nebudou mít do školy přístup.

Způsobené komplikace mě mrzí, děkuji za pochopení.

20. 11. 2023

Ivo Mlejnecký, ředitel ZŠ, Praha 8, Burešova 14