zsburesova

Další web používající WordPress

Informace ke screeningovému testování ve školách 22. a 29. 11. 2021

(známé škole k 19. 11. 2021)
Ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021 (pondělky) v 1. vyučovací hodině bude pokračovat testování na COVID. Bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v minulých týdnech. Testovat se bude opět antigenními testy, které už žáci znají.
Nebude-li někdo přítomen na testování v pondělí ve stanoveném čase, bude otestován při prvním příchodu do školy poté (v pondělí do 10:00 u zadního vchodu do školy – zvonit na pí hospodářku; později nutná předchozí domluva s třídním učitelem).
Testování není bariérové, proto pokud se žáci neotestují a ani neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.
Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v předchozích týdnech (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem).
Aby žákům neodpadávaly stále stejné vyučovací hodiny, bude na dny testování změna rozvrhu – prohodí se dosavadní první vyučovací hodina s druhou vyučovací hodinou.

Výjimky a změny výše uvedeného nejsou vyloučeny …

Ivo Mlejnecký, ř.š.